Beskonačni univerzum Fredericka J. Kieslera

arhitekt Frederick J. Kiesler
napisala Barbara Lesák

 

Cijelog je života Kiesler razvijao svoj umjetnički univerzum. Veliki raspon njegove umjetničke prakse je obuhvaćao tako udaljena područja kao što su arhitektura, kasnije slikarstvo i skulptura, no i sve što leži između tih disciplina – bilo je tu zadaća sa područja primijenjene umjetnosti poput oblikovanja izloga i izložbi, dizajna namještaja ili pak obrade tema koje su se ticale teatarskog prostora. Spona kojom je povezivao sve te svoje tako različite umjetničke aktivnosti u jedinstveni univerzalistički orijentirani sistem bila je od 30-ih godina nadalje njegova teorija correalisma, Ranije, 20-ih godina, njegovi su oblikovni koncepti bili odre|eni jednom dinamičnom sviješću o prostoru, koja se napajala tehničkom euforijom moderne. Iz toga su se razvila prilično nekonvencionalna rješenja, kako za teatar, tako i za izgradnju gradova i stanogradnju.