Nova vremena u Dolenjskim Toplicama

arhitekt Jurij Kobe
projekt Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice, Dolenjske Toplice, Slovenija
napisao Rok Žnidaršič

 

Prikazi arhitekture se suviše često usredotočuju samo na oblikovanost zgrade kao predmeta čežnje, manje na tretman okolnosti u kojima (zbog kojih) je dotična arhitektura nastajala, a još manje na to kakva je njena uloga i kakve odnose uspostavlja sa svojom okolinom. Arhitektura Kulturno-kongresnog centra i Općine u Dolenjskim Toplicama  zahtijeva upravo to. Zbog karakteristične integriranosti  Kobeovog djela u posve različite kontekste tu je arhitekturu teško predstaviti a da se ne pruži uvid u pozadinu njenog nastajanja.


Riječ je o mjestu koje karakterizira velik raskorak između povijesne ambicije i današnje njegove fizičke pojave. Priču tog gradića diktirali su, kako u prošlosti tako i danas, termalni izvori, poznati već u srednjem vijeku. Usprkos činjenici da je njihovo organizirano korištenje započelo već krajem 17. stoljeća, razvoj tih toplica nije bio istovjetan razvoju nekih drugih, bitno novijih lječilišta u Sloveniji. Dolenjske Toplice imaju, suprotno svom imenu, sve karakteristike autonomnog mjesta i nisu samo lječilište, već i kulturno i upravno središte šireg zaleđa, a to je ujedno i razlog nastanka ove zgrade. Mjesto je, zahvaljujući svom geografskom položaju, ponešto udaljenom od glavnih prometnih putova, do danas očuvalo malo mjerilo kao i neposredan dodir s bogatom prirodnom baštinom svoje okolice. Ipak, izgleda da vrijeme pravog razvoja tek nadolazi. Kompaktno urbano središte koje se otvara u razmjerno dobro očuvani ruralni okoliš je kvaliteta koja u sve intenzivnije urbaniziranoj slovenskoj provinciji predstavlja privilegij na kojem bi se taj razvoj trebao temeljiti. Radi se, dakle, o izgradnji (dogradnji) i zgušnjavanju postojećeg urbaniziranog prostora vrijednostima koje se temelje na očuvanju i nadgradnji postojećih kvaliteta. Ovdje prikazana arhitektura, kao i neki drugi aktualni primjeri, ukazuju na to da se lokalna zajednica odlučila za taj put.