Drugačija svakodnevnica, drugačija arhitektura

arhitekti Blaž Budja, Rok Jereb
projekt Centar za zaštitu i rad, Mengeš, Slovenija
napisao Matevž Čelik

 

Neobična nova zgrada u Mengešu, malome mjestu udaljenome 15 kilometara sjeverno od Ljubljane, ovih će dana zaživjeti u ritmu drugačije svakodnevnice. Zašto neobična i kakva drugačija svakodnevnica? Stojeći ispred te kuće, imamo neobičan dojam. Vidimo elemente koji nam se čine poznatima – krov na dvije vode sa zabatom, ganjak, portal sa starim rezbarenim vratima, drvenu oplatu, dvorište uz cestu i sa stražnje strane vrt. No ti su elementi u drugačijim odnosima od onih na okolnim kućama. Istaka zabata pokriva stube i ožbukana je grubom bijelom žbukom. Lim i drvo koji obavijaju kuću, njezini volumeni i strukturiranost puni su geometrijskih nepravilnosti. Krov na dvije vode dva puta mijenja smjer, sljeme pak pada koso, kao da se krov sliježe. Stara drvena vrata urezana su u suvremenu drvenu oplatu, a ganjak je izrezan iz limenoga krova koji pada preko prvoga kata.