Moderna živi

napisala Vera Grimmer

 

Tempo današnje epohe je brz, dinamičan, njen ritam je jasan, precizan, pravocrtan, matematički; materijal i svrhovitost određuju građu objekata koje stvara moderni arhitekt. Svaki objekt stvoren od modernog umjetnika mora ući u život kao aktivna sila koja će organizirati ljudsku svijest, koji će djelovati na čovjeka i psihički i fiziološki, koji će potaknuti aktivnost, punu energiju.

Dijelovi su to iz manifesta Credo koji je 1922. godine napisao jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog konstruktivizma, Aleksandar Vesnin – uz Ginzburga i Golosova osnivač Udruženja modernih arhitekata, OSA, 1921. godine. Zajedno sa svojom braćom Leonidom i Viktorom, ostvario je važne natječajne projekte koji su dijelom realizirani, poput palače rada, zgrade, leningradske Pravde, Palače kulture Likhachev u Moskvi 1930. godine - projekte čiji su utjecaji bili dalekosežni i dugotrajni.