Maleno & manje: u prilog asemblažu

napisao Nikola Polak

 

Pokazat će se da je doista teško razaznati koja svojstva svaka stvar uistinu posjeduje.
Demokrit, od 460. do 370. pr. n. e.  

 

BOG JE U DETALJU

 

Baukunst? ’Bau’ je jasno izgrađivanje, dok je ’Kunst’ pročišćavanje istog i ništa više. Arhitektura počinje kad su dvije opeke pažljivo položene jedna do druge.
L. Mies van der Rohe, 1950.

 

U svojem djelu Veliki red svijeta Demokrit poučava ovako: počela svega jesu atomi i praznina, sve ostalo subjektivno je mnijenje. Kad se tako traži arhe – početak, počelo svega – onda se sve mnoštvo bića svodi na jedno, koje je njegova osnova. No za ovaj početak bitno je da se i po predmetu i po metodi shvaća da prirodu treba tumačiti iz nje same.