napisao Marjan Tomšič

 

Sve je počelo onoga časa kad je izrekao kobnu riječ. To je učinio premda ga je njegov prijatelj Jakov više puta upozorio da tu riječ ne smije izgovoriti. Pa ipak je to učinio. Kao da je izletjela iz njega, riječ je bila ispaljena, potpuno protiv njegove volje. U glasu je u tom trenutku, prilikom izricanja zabranjene riječi, bilo koječega. Bilo je ču|enja, nekakvog ogorčenja, protesta, straha, ljubomore, pa čak i malo prkosne ljutnje. To zadnje sam sebi tada nije ni priznao, nego tek kasnije, kad je o svemu razmislio i prisjetio se znao je da se prilikom izgovaranja zabranjene riječi čak i rugao i postavio se u položaj ratnika, mačevaoca, koji istovremeno pruža ruku s mačem i desnu nogu pa je, prema tome, spreman za napad.