21. stoljeće

arhitekti njiric+njiric arhitekti
 

 

predavanje na Danima Orisa, Zagrebm 27.-28. listopada 2001.

 

Nakon poziva Orisa da održimo predavanje, zamislili smo se na koji bi način bilo primjereno govoriti – da li prikazati projekte ili, pak, iznijeti teorijski, kritički diskurs. Smatrali smo kako je bolje osvrnuti se na pitanja što predstavlja arhitektura danas, koje je mjesto nas Hrvata, što nam se čini aktualnim i nezaobilaznim. Odlučeno je da predavanje ima radni naslov “XXI. stoljeće”.

 

Povod za to bila je anegdota o jednom našem klijentu koji se došao interesirati u Art avangarde o mogućem arhitektu za svoju kuću. Pojasnili su mu situaciju otprilike sljedećim riječima: “Ovaj je više retro orijentacije, ovaj je klasičar, taj je ovakav, onaj onakav, a ti Njirići su za XXI. stoljeće.” Nameću se pitanja: A tko nije za XXI. stoljeće i možemo li djelovati kao da još uvijek živimo u XIX. stoljeću? Koji je naš odnos prema modernoj i na koji način tumačimo događaje oko nas?