Crno kroz prizmu / 17. - 25. 3. 2016.

 

17/03/2016

U četvrtak, 17. ožujka 2016. u 19 sati otvara se izložbe Crno kroz prizmu u organizaciji Kluba studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta. 

Crno kroz prizmu je projekt kojem je cilj ostvariti suradnju između kreativno usmjerenih fakulteta i mladih umjetnica i umjetnika kroz zajedničko izlaganje radova koji su prikupljeni preko otvorenog poziva. Izabrali smo trideset osam mladih umjetnika i umjetnica koji su crnu boju filtrirali kroz svoju individualnu kreativnu prizmu. Rezultat ovih različitih promišljanja i doživljaja crnog predstavljamo vam u obliku izložbe koja se odlikuje raznovrsnošću medija i odmjerenim pogledima kroz crninu koji ju fragmentiraju u spektar emocionalnih impulsa, ukazujući na prisutnost mraka u svakome od nas. Taj nas mrak – naš osobni kaos – tjera da sustavno pokušamo urediti vlastiti kozmos u kojem uzaludno tražimo red i smisao. Preko konvencija koje nose crnu etiketu kao što su tuga i strah proživljavamo bol koja nas otuđuje od empirijskog i tjera na introspekciju i traganje za vlastitim identitetom sve dok, isprobavajući maske i krojeći vlastite sjene, ne stvorimo siluetu u kojoj smo se spremni prepoznati. Možda je to savršenstvo ujedno hladno i beskrajno erotično, poput crne kože koja se pripija uz našu vlastitu i osnažuje nas samim isključivanjem svega što je vanjsko. Možda je to i trenutak u kojem počinjemo raspoznavati svjetlije nijanse u mraku; nije svaka crna jednako crna, a nijedna crna nije doista crna. Ne-boja koja prkosi mimesisu upućuje na to da platno prekriveno crnim zapravo pršti svjetlom, a jedina je istinska crna upravo onaj kaotični mrak od kojeg smo krenuli te kojem ćemo se neminovnim propadanjem na kraju i vratiti. Netko će u tom kaosu ponovno pokušati pronaći red, kao što smo i mi nastojali ova odabrana djela, koja su odraz naših visceralnih poriva, žudnji i strahova, objediniti u estetsko iskustvo koje sa zadovoljstvom prepuštamo vama i vašoj individualnoj prizmi.

Izlagači:

Banović, Valentina
Bašić, Ines
Drinković, Vitar
Elezović, Lora
Fanjek, Nikolina
Habus, Iva
Hatvalić, Luka
Horvatinović, Judita
Jurčević, Lorena
Kovačević, Igor
Lisenko, Daria
Majcen, Martina
Martinović, Mia
Miličić, John
Modraković, Tanja
Pavletić, Tena
Pernjek, Stella
Pipal, Ivana
Pranjić, Tea
Pugelnik Stipeč, Tin
Racetin, Vicko
Radevska, Andrijana
Radnić, Carla
Riznić, Ana
Rusan, Klara
Sablić, Nino
Sardelić, Marko
Sladović, Mihaela
Šagud, Vlatko
Šindilj, Veronika
Šokčević, Ana
Šoštarec, Irena
Šoštarec, Marina
Tintor, Hana
Tomić, Andrej
Vilenica, Benedikta
Vojak, Dijana
Vunak, Jelena

Organizatori:
Ivana Mlinarić
Iva Neljak
Tina Petković
Katarina Puljko
Toni Zadravec

Sponzori:
Iskrena vina Matković
Jamnica d.d.
Lidl

Posebno se zahvaljujemo kolegici Sari Đurkas na pomoći pri osmišljavanju koncepta i realizaciji izložbe Crno kroz prizmu te Petri Grubišić, dizajnerici plakata i svih promotivnih materijala. Veliko hvala želimo uputiti i Oris kući arhitekture te Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izložba će biti otvorena do 25. ožujka 2016. 

Ulaz slobodan