Međunarodna konferencija Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet

15/05/2018

U četvrtak i petak (17. i 18. 5.) u Oris Kući arhitekture održati će se međunarodna konferencija pod nazivom Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet.

U sklopu projekta Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet, gradskim stvaralaštvom smatra se sveobuhvatan koncept koji ima za cilj razdvajanje i razumijevanje višestrukih, višeslojnih i međuzavisnih faktora i procesa koji utječu na suvremene urbane transformacije i urbani život. 

Dvije perspektive su ključne za stvaranje grada: politika prostora i politika razlike. Prva perspektiva razvija se oko koncepta javnog prostora koji proizlaze iz društveno-kulturnih, političkih, ekonomskih i ekoloških interakcija, napetosti i pregovora, koji stvaraju konkretne materijalne i simbolične urbane krajolike. Druga perspektiva odnosi se na pojam raznolikosti, ili u pristupnim gradovima, na pojam super-raznolikosti gradskih stanovnika; nastaje ne samo u pogledu kulturnih i etničkih razlika, već i glede profesionalnog, obrazovnog, zaposlenog, klasičnog, pravnog statusa, dobi, spola i drugih razlika.
 
Na konferenciji želimo predstaviti neke od naših rezultata istraživanja o urbanim transformacijama grada Zagreba. Osim toga, želimo da konferencija pruži priliku da razgovaramo o teorijskim i metodološkim potencijalima koncepta stvaranja grada zajedno s kolegama koji rade na istraživanju u različitim gradovima svijeta.
 

Više o događanju na http://www.citymaking.eu/