Predavanje arhitekta Nadera Tehranija

Sveučilište u Melbournu, Melbourne School of Design, Melbourne, Australia, 2014.

23/05/2016

U ponedjeljak, 30. svibnja 2016. u 19:30 na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, arhitekt Nader Tehrani, dekan Arhitektonskog fakulteta Cooper Union održat će predavanje u organizaciji Oris Kuće arhitekture.

Nader Tehrani diplomirao arhitekturu je na Svečilištu Harvard 1991. godine. Suosnivač je arhitektonskog studija dA u kojem radi od 1986. - 2010. Godine 2011. osniva studio NADAAA. Gostujući je profesor na brojnim svjetskim fakultetima, a bio je i predstojnik Katedre za arhitekturu na MIT fakultetu arhitekture i urbanizma od 2010. – 2014. Od 2015. dekan je Cooper Union, Irwin S. Chanin School of Architecture.

Istraživanje Nadera Tehranija je kroz interdisciplinarne platforme fokusirano na transformaciju industrije građenja, inovativnu primjenu materijala i razvoj novih konstruktivnih metoda, kao što je vidljivo u njegovoj primjeni digitalnih tehnologija. Kao osnivač arhitektonskog ureda dA, dobitnik je brojnih nagrada među kojima su i  Cooper-Hewitt National Design Award in Architecture, Architecture Award Američke akademije za umjetnost i književnost te šesnaest Progressive Architecture Awards. 

Više o radu Nadera Tehranija pronađite na web stanicama NADAAA -> klik.