Radionica i simpozij: Rendez-vous de l'Architecture

 

28/08/2015

Od 28. rujna do 2. listopada u Oris Kući arhitekture održava se međunarodna studentska radionica s temom zagrebačke središnje osi.

Presijecajući urbano tkivo od Katedrale, povezujući staru sredovjekovnu jezgru, moderne parkove i javne institucije iz razdoblja fin-de-siècle, nekonsolidirano nekadašnje područje predgrađa i novi modernistički grad iz razdoblja socijalizma, velika centralna os zapravo nikad nije završena i ostala je svojevrsni zagrebački urbani san, i kao ideja i kao urbani projekt. Možda zbog loše urbanističke i arhitektonske vizije, možda zbog nedostatka političke odlučnosti, os je sačuvala svoj potencijala za buduće planiranje do danas.

Iako su neke bitne kulturne institucije poput Nacionalne i sveučilišne knjižnice, dobile svoje mjesto na centralnoj osi, većina njenog središnjeg dijela, od Glavnog gradskog željezničkog kolodvora iz 19. stoljeća do centra Novog Zagreba i južne obale Save je ili prazno ili u kaotičnom stanju.

Fokus radionice će biti tri kilometara dugačak i manje od pola kilometra širok potez i infrastruktura od željezničkog kolodvora na sjeveru, preko rijeke Save do Avenue Mall-a na jugu.

Metoda

Radionica se temelji na dvije odluke. Prva je želja da ohrabrimo javnost da se uključi u diskusiju o temi. Zato smo zamislili radionicu kao otvoreni studio koji će biti aktivan 24 sata dnevno u Oris Kući arhitekture. Nizom informativnih predavanja koja će održati lokalni eksperti sudionici će dobiti ideje i informacije o kompleksnim socijalnim i prostornim uvjetima koji su oblikovali centralnu os. Na kraju radionice bit će organizirana izložba radova popraćena javnom raspravom.

Naša druga odluka je da posvetimo jednaku pažnju svim dosadašnjim projektima, bez obzira na to jesu li realizirani ili postoje samo na papiru, veliki ili mali, institucionalni i reprezentativni ili privatni i improvizirani, djela slavnih arhitekata ili brojnih anonimnih aktivista. Zbog toga smo započeli rad na arhivi povijesti velike osi.

Ove su nam dvije stvari bitne jer želimo da ova radionica jednako počiva na povijesti arhitektonskih ideja koje su oblikovale veliku os, kao i na novoj arhitektonskoj kreativnosti koja je uvijek dijelom lišena povijesti.

Format

Studenti šest arhitektonskih škola (Beograd, Ljubljana, Lyon, Sarajevo, Split i Zagreb) bit će podijeljeni u grupe od 3 do 5 članova. Mentori, profesori s navedenih fakulteta, će ko-mentorirati grupe. Na kraju petog dana, 2.listopada, u 16 sati od grupa će se očekivati da održe 10-minutnu prezentaciju popraćenu jednim plakatom formata A0 koja će objasniti njihov urbanistički i arhitektonski kocept. Dobrodošli su i dodatni načini prezentacije (skice, modeli, tekst, zvuk). 

O edukacijama i praksama

U subotu, 3.10.2015. u 9.30 na Arhitektonskom fakultetu održat će se otvorena diskusija naziva O edukacijama i praksama u kojoj će sudjelovati mentori radionice.

Odile Decq će govoriti o arhitektonskoj školi Confluence koju je osnovala, nakon čega će uslijediti diskusija o regionalnim praksama. 

Događanje organizirano u okviru manifestacije Rendez-vous, festival Francuske u Hrvatskoj - www.rendez-vous.hr

Mentori radionice

Lyon – Confluence - Institute for Innovation and Creative Strategies in Architecture - Odile Decq, arhitektica
Split - Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije - Saša Begović, arhitekt
Beograd – Arhitektonski fakultet - Milan Đurić, arhitekt
Sarajevo – Arhitektonski fakultet - Sead Gološ, arhitekt
Zagreb – Arhitektonski fakultet - Helena Paver Njirić, arhitektica
Ljubljana – Arhitektonski fakultet - Maruša Zorec, arhitektica

Rendez-vous, festival Francuske u Hrvatskoj organiziraju:
Za Hrvatsku: Ministarstvo kulture, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo turizma, Ministarstvo gospodarstva, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska turistička zajednica, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Francuskoj, Grad Zagreb.
Glavna izbornica: Alemka Lisinski
Za Francusku: Francuski institut uz potporu Ministarstva vanjskih poslova i međunarodnog razvoja, Ministarstvo kulture i komunikacija, Ministarstvo nacionalnog obrazovanja, visokog školstva i znanosti, Ministarstvo socijalnih djelatnosti, zdravstva i prava žena, Ministarstvo grada, mladih i športa, Ministarstvo gospodarstva, industrije i digitalne tehnologije, Veleposlanstvo Francuske Republike u Hrvatskoj.
Glavna izbornica: Anne Coutard