Klimatizacija hotela iz drugačije perspektive

 

14/03/2019

Troškovi energije predstavljaju drugu najveću troškovnu stavku u poslovanju hotela i čine 3% do 6% operativnih troškova hotela. Zbog sve viših standarda i intenzivnije uporabe elektroničkih uređaja samo u prošlom desetljeću potrošnja energije u hotelima porasla je s 25% na 30%. Takav trend će se nastaviti u budućnosti.
 
Iz te perspektive trošak HVAC-a (odnosno grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije) u hotelu postaje pitanje održivog poslovanja, ali i zaštite okoliša s obzirom na emisiju CO2. Navedeno naročito dolazi do izražaja u hotelima visoke kategorije (hoteli kategorije 4 i 5 zvijezdica).
 
Raspodjela godišnje potrošnje energije u hotelima visoke kategorije pokazuje da oko 70% energije, a tu najveći udio zauzima električna energija - otpada na uređaje i opremu koji se koriste za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, te rashladnu tehniku (skraćeno HVAC-R). Taj udio može čak imati i veći utjecaj u hotelima koji se nalaze u područjima s ekstremnijim klimatskim uvjetima.
 
 
 
HOTEL BELLEVUE KAO OGLEDNI PRIMJER ODRŽIVE GRADNJE 
 
Investiranje u tehnološki napredna i suvremena rješenja u HVAC-R segment hotelskih objekata predstavlja nužnost održivog poslovanja trenutno, a naročito u budućnosti. Navedeno vrijedi za gradnju novih hotelskih investicija i kompleksa (greenfield), rekonstrukciju postojećih objekata, ali i zamjenu postojećih rashladnih uređaja (dizalica topline) zbog zabranjenih radnih tvari koji ti uređaji koriste – prvenstveno se to odnosi na uređaje s radnom tvari R22 u klimatizaciji i radnim tvarima u rashladnoj tehnici (R404A/507).
 
 
 
Hotel Bellevue u Malom Lošinju je prilikom rekonstrukcije 2014. g. ugradio sustave koji mogu osigurati upravo dugoročnu održivost i odgovoran odnos prema okolišu. U segmentu HVAC-R dijela instalacije vodilo se računa prije svega o energetskoj učinkovitosti sustava koji se ugrađuju, ali i o njihovoj fleksibilnosti. Fleksibilnosti koja se očituje u jednostavnim i nezahtjevnim mogućnostima ugradnje, koji ne ograničuju i/ili narušavaju arhitekturu objekta, ali i fleksibilnost i jednostavnost koja ostaje korisniku (investitoru) u razdoblju eksploatacije objekta.
 
U nastavku su neki od uspješno implementiranih DAIKIN elemenata HVAC-R instalacije zahvaljujući inovativnoj viziji arhitekta i projektanta strojarskih instalacija, ali i investitora:
 
27 sustava Daikin VRV-4 s inverter tehnologijom za potrebe grijanja i hlađenja soba. 
Sve vanjske jedinice opremljene su standardno sa sustavom varijabilne promjene temperature 
(VRT= Variable Refrigerant Temperature) i smještene su u samo dvije zone na krovu hotela.
 
2 inverterska rashladnika vode Daikin EWAD380TZ-XR (ukupnog kapaciteta hlađenja 800 kW) sa sustavom potpunog povrata topline čime se otpadna topline koja nastaje tijekom perioda hlađenja hotela iskorištava, a ne baca u okoliš. Rashladnici vode su također smješteni na krovu hotela.
 
Daikin VRV-4 Heat Recovery sustav s povratom topline za potrebe Wellnessa hotela, kojim se omogućuje istovremeno grijanje i hlađenje jednog sustava kao i iskorištavanje otpadne topline.
 
15 Daikin VAM visokoučinkovitih rekuperatorskih jedinica za zajedničke prostore u prizemlju hotela.
 
Direktno povezivanje i integracija Daikin VRV sustava na sustav pametnih soba. Ovom sinergijom se postiže maksimalni nadzor i optimizacija rada sustava sa ciljem uštede energije, ali na način da se ni u jednom trenutku ne dovodi u pitanje najviši nivo komfora gostiju hotela.
 
Za DAIKIN HRVATSKA d.o.o.
Ivan Poropat, dipl.ing.
 
Više o naprednim Daikin sustavima klimatizacije pronađite na www.daikin.hr