Natječaj za izlaganje na izložbi Kamen u arhitekturi i umjetnosti

27/06/2019

Udruženje Kamena Kolonija – Stone Studio Association u suradnji s galerijom Radio Televizije Srbije organizira šestu međunarodnu izložbu Kamen u arhitekturi i umjetnosti
 
Mjesto održavanja izložbe: Galerija RTS, Takovska 10, 11000 Beograd, Srbija

Vrijeme održavanja:  1. kolovoza - 5. rujna 2019. 

Organizator: Udruženje Kamena Kolonija – Stone Studio Association, Zvečanska 2, 11000 Beograd, Srbija

Cilj izložbe: Izložba je koncipirana tako da okupi umjetnike iz Srbije i inozemstva koji svoja umjetnička djela stvaraju u kamenu. Šesta međunarodna izložba Kamen u arhitekturi i umjetnosti promovira kamen kao materijal i kao takva jedinstvena je u Srbiji i regiji.

Izložba je tematski podijeljena u tri dijela:

• Arhitektura i dizajn u kamenu
• Skulptura u kamenu
• Mozaik u kamenu
 
Propozicije: Za sudjelovanje na izložbi potrebno je popunjenu prijavu i kraću biografiju (do 1800 znakova) u digitalnoj formi dostaviti na e-mail adresu: kamenakolonija@gmail.com

•  Za područje Arhitektura i dizajn u kamenu potrebno je na e-mail adresu kamenakolonija@gmail.com dostaviti u formi plakata izbor od maksimalno 3 rada (realizirana, prototipa ili nerealizirana). Autori čiji su radovi prošli selekciju za sudjelovanje na izložbi, u galeriju dostavljaju rad u obliku kaširanog plakata (dimenzije 100 x 70 cm). 
•  Za područje Skulptura u kamenu potrebno je na e-mail adresu kamenakolonija@gmail.com dostaviti fotografije skulpture (jpg format). Na natječaj se mogu prijaviti najviše tri rada. Maksimalne dimenzije skulptura u kamenu koje će biti prihvaćene za izlaganje su 70 x 30 x 20 cm (težine do 100 kg),
•  Za područje Mozaik u kamenu potrebno je na e-mail adresu kamenakolonija@gmail.com dostaviti fotografiju rada (jpg format). Svaki autor može prijaviti najviše tri mozaika, formata ne većeg od 80 x 60 cm. Autori su obavezni da sve mozaike koji budu izabrani za izlaganje opreme za sigurno postavljanje na zidove izložbenog prostora.
 
Pаrticipaciju od 2.000,00 dinara plaćaju umjetnici koji prođu selekciju za sudjelovanje na izložbi. Participacija se plaća prijе dostavljanjа radova u galeriju na račun Udruženja Kamena Kolonija broj 205 – 152689 – 55 kod Komercijalne banke, svrha uplate participacija za izložbu. Kopiju uplatnice predati pri dostavljanju radova u galeriju.
 
Organizacija izložbe: Organizator šeste međunarodne izložbe Kamen u arhitekturi i umjetnosti imenuje umjetnički savjet koji će selektirati radove za sudjelovanje na izložbi i koji će proglasiti najbolje radove u svakoj tematskoj kategoriji. Autore najboljih radova organizator će nagraditi priznanjima. Svi sudionici dobiti će katalog izložbe.
Autori čiji su radovi izabrani za izlaganje obavezni su u ponedjeljak 29. srpnja 2019., od 10 - 14 sati, dostaviti svoja djela u galeriju RTS-a u Beogradu (Takovska 10). Radovi se preuzimaju na istoj adresi nakon završetka izložbe u petak 6. rujna 2019. godine, od 10 - 14 sati.
 
Važni datumi:
 
• Rok za digitalnu dostavu prijava: 1. srpnja 2019. godine
• Obavijest o radovima koji su prošli selekciju za sudjelovanje na izložbi: 10. srpnja 2019.
• Dostavljanje radova u Galeriju RTS-a, Takovska 10, Beograd - 29. srpnja 2019. od 10 - 14 sati
• Svečano otvorenje izložbe i dodjela priznanja za najbolje radove: 1. kolovoza 2019. u 19 sati
• Zatvaranje izložbe: 5. rujna 2019. 
• Preuzimanje radova: 6. rujna 2019., od 10 - 14 sati
 
Organizatori: Zoran Đajić i Tatjana Karavelić, Udruženje Kamena Kolonija, 11000 Beograd, Zvečanska 2
 
Kontakt: kamenakolonija@gmail.com, broj telefona za informacije: +381 60 0115091