Okrugli stol: Pučko otvoreno učilište Zagreb

13/12/2018

Drugi okrugli stol 
Sinteza kulture, arhitekture i dizajna. U fokusu: VELIKA DVORANA
 
U petak, 14. prosinca 2018. od 18.00 do 20.00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, Ulica grada Vukovara 68 u Zagrebu (Galerija na 1. katu, jugozapadni dio zgrade) održat će se Drugi okrugli stol pod nazivom: Pučko otvoreno učilište Zagreb – sinteza kulture, arhitekture i dizajna. U fokusu: VELIKA DVORANA. Programski partneri skupa su Hrvatski muzej arhitekture HAZU i Institut za povijest umjetnosti, a pokrovitelj je Hrvatska komora arhitekata. Autorica programa je dr. sc. Iva Ceraj, znanstvena suradnica i kustosica Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU.
 
Zgrada Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (prije: Radničko sveučilište Moša Pijade) arhitekata Radovana Nikšića i Ninoslava Kučana, te arhitekta i industrijskog dizajnera Bernarda Bernardija, autora mobilijara, utemeljena je na vrhunskim postulatima europske moderne. Po realizaciji 1961. godine, zgrada je nagrađena Nagradom grada Zagreba za najbolje arhitektonsko ostvarenje, interijer i opremu. Godine 2017. godine pokrenut je ciklus predavanja u formi niza okruglih stolova koji se održavaju uvijek u različitim dijelovima zgrade kako bi se u fokus stavile najvažnije prostorno-sadržajne cjeline zgrade. Mapiranje pojedinih zona ima za cilj ukazati na vitalnu povezanost arhitektonike, interijera, opreme i namještaja.
 
Fokus 1. okruglog stola bio je usmjeren na sjeverozapadno krilo zgrade s knjižnicom i čitaonicom POUZ kao utišanim mjestom koncentracije, dok 2. okrugli stol usmjerava pažnju na nekoć vibrantne prostore jugozapadnoga krila – veliku dvoranu koja je otvorena 1962. godine s atraktivnim programom talijanskih i mladih francuskih režisera, te je ubrzo postala kulturnim žarištem grada. Pozicija velike dvorane promišljeno je vezana uz kontaktne prostore – južni foyer u prizemlju, nekoć obilno ispunjen svjetlom iz unutrašnjeg patia; terasu ljetnog kina, kao i nekadašnji Klub koji se pogledom prema jugu otvarao prema tzv. Sveučilišnoj aleji. Suprotno neadekvatnim devastacijama koje su tijekom godina grubo narušile izvorne vrijednosti ovih prostora, cilj programa je revalorizirati sadržajne, kulturološke, arhitektonske i oblikovne kvalitete kako bi se ojačala svijest o vlastitoj kulturnoj baštini i potaknuo razvoj novih modela čuvanja i unaprjeđenja arhitektonsko-dizajnerske baštine koja pripada najboljim dosezima europskog modernizma.