Poziv za sudjelovanje na prvoj sesiji novog projekta Anatomije otoka

19/08/2019

 
NOVA ISSA – SVJETSKI CENTAR ZA OTOČNI ŽIVOT I KULTURU
 
Želimo potaknuti budućnost na Otoku.
Želimo raspravljati o iskustvima drugih otoka.
Želimo plodnu raspravu – treba li Vis pustiti da umire ili ga izvući iz letargije.
Želimo upoznati otok i njegove stanovnike
Želimo provesti nekoliko ugodnih i zanimljivih dana na Visu
 
Nakon završenog petogodišnjeg ciklusa međunarodnih simpozija i radionica u organizaciji udruge Anatomija otoka – centar za istraživanje i razvoj s otoka Visa, tim Anatomije otoka pokreće novi projekt. Nakon više od 150 održanih izlaganja o otočnim temama i više od 20 studentskih prijedloga za konkretne lokacije na otoku Visu, okreću se projektu o nekoj od mogućih budućnosti otoka Visa.
 
Što bi značio Svjetski centar za otočni život i kulturu na Visu?
 
Na svijetu ima 100 - tinjak otočnih država i država koje imaju otoke u svom sastavu. Ideja je da se predstavnici tih država "sastanu" na otoku Visu. Možemo li zamisliti da predstavnici tih država imaju svoja mjesta na Visu te da raznim događanjima, susretima, izložbama, kazališnim predstavama, kino programima i drugim načinima sudjeluju u životu otoka Visa? Može li se zamisliti razmjena kulturnih i gospodarskih ideja i projekata koji bi se dogovarali u predivnom viškom ambijentu?
 
Kakve bi to prednosti donijelo? Kakve bi to opasnosti donijelo?
 
Udruga Anatomija otoka o tome želi raspravljati na prvoj sesiji novog projekta na Visu. Žele čuti tuđa iskustva te inozemne i hrvatske primjere. Uklapa li se to u Strategiju turizma RH? Ima li mjesta za to u Strategiji razvoja Visa i Komiže? Ako Austrijanci i Grci mogu raditi pristupne ceste Pelješkom mostu, a Kinezi Pelješki most, mogu li na Visu Finci ugraditi kulturu sauna? Mogu li Irci otvoriti svoj Pub? Mogu li Japanci izgraditi hotel, ako  već mogu Kulturni centar u Škotskoj.
 
Nova Issa
 
Zašto se projekt zove Nova Issa? Zato što je grčka kolonija Issa osnovana na Visu prije 2.400 godina, 700 godina prije izgradnje Dioklecijanove palače. Udruga Anatomija otoka smatra da treba planirati sljedećih 500 godina da bi dosegli tradiciju grčke Isse.
 
Kako planirati tih novih 500 godina budućnosti otoka Visa? Grad Vis ima samo Strategiju razvoja do 2020. godine. Što nakon toga? Iz udruge Anatomija otoka smatraju da je krajnje vrijeme da se o tome raspravlja, da se ocjene svi parametri koji mogu utjecati na budućnost Visa i budućnost naših otoka općenito.
 
Grčka Issa, najvažniji grčki grad na našem dijelu Jadrana je istovremeno i naša velika sramota. Niti 10 % od 120.000 m2 površine grada unutar grčkih zidina nije istraženo. Tek mali dio u jugoistočnom dijelu. Jedan od prvih hrvatskih arheologa pretpostavio je jedan raster ulica. Tridesetak godina poslije, arheolog Boris Čargo dokazao je sasvim drugi raster grčkih ulica. Danas imamo otkopanu i istraženu zapadnu nekropolu, rimske terme i slutnju da su ispod bile i grčke. Spoznaju da je samostan na Prilovu izgrađen na tribinama rimskog teatra. Pratimo liniju isejske luke u dužini koja premašuje jedan kilometar, tri metra ispod današnje razine mora. Najbogatija zbirka grčkih nalaza je na Visu. A to su nalazi samo iz viških nekropola.
 
Udruga Anatomija otoka želi da program Nova Issa ponudi nove pravce budućeg razvoja. Ne samo da se omogući kompletno istraživanje grčke Isse, nego da se i demokratski duh stanovnika i organizacije grada koji su tu postojali prije više od 2000 godina pokuša primijeniti i na našu suvremenost. Kako? Odgovor na to pitanje žele saznati upravo putem novog projekta koji su pokrenuli Nova Issa – svjetski centar za otočni život i kulturu.
 
MJESTO I VRIJEME
 
Otok Vis, grad Vis, selo Podšpilje, grad Komiža
Predložena su dva termina, a zainteresirani se s izabranim terminom trebaju javiti e-mailom. Većina odlučuje.
 
Dolazak srijeda, 2.10. 2019. odlazak  nedjelja 6.10.2019.
predviđena temperatura 22 – 23 stupnja C, pretežno sunčano
 
Dolazak srijeda 30.10.2019. odlazak  nedjelja 3.11.2019.  
predviđena temperatura 17 – 18 C stupnjeva, pretežno sunčano
 
KOTIZACIJA
 
Kotizacija po osobi iznosi 300 kn, za studente 150 kn. U kotizaciju je uključena organizacija simpozija, digitalna knjižica sažetaka te završno druženje uz švedski stol.
Troškove prijevoza i smještaja sudionici snose sami.
 
Sudjelovanje na sesiji je besplatno za zainteresirane stanovnike otoka Visa.
 
SLANJE PRIJAVE
 
Prijave se šalju elektroničkom poštom na adresu: novaissa497@gmail.com
Informacije na:  091 596 72 50 (Boško Budisavljević)
Jezik sesije : hrvatski
 
ROK ZA PRIJAVU: 15. rujna 2019.
 
Obavijest o prihvaćanju izlaganja: do 20. rujna  2019.
 
ISKAZ INTERESA
 
Neobvezujući ''Iskaz interesa'' za sudjelovanje na sesiji poslati do 1. rujna 2019. na adresu novaissa497@gmail.com
 
PRIJEDLOG IZLAGANJA treba sadržavati :
 
Ime i prezime izlagača/ice
Ime institucije
Internetska stranica (osobna ili institucije)
Broj telefona / mobitela
E-pošta
Naslov izlaganja
Potrebna tehnička oprema (PC ili Mac, projektor, audio)
Sažetak izlaganja (do 300 riječi)
Kratka biografija (do 100 riječi)
Fotografija
 
PROGRAMSKI I ORGANIZACIJSKI ODBOR
 
Darko Radović
Hrvoje Hrabak
Boško Budisavljević
Sonja Leboš
Tadej Glažar
 
ORGANIZATOR

Udruga Anatomija otoka – centar za istraživanje i razvoj, Vis
Obala sv. Jurja 29
21480 Vis
 
OIB  16566109585
OTP banka d.d.
IBAN HR5724070001100506707
 
 
SUORGANIZATOR
 
LAG Škoji Lokalna akcijska grupa
Vicka Butorovića 4
21450 Hvar