Arhitektonski vodič

Košarica
0 Predmeta | 0,00 kn

ZAGREB 1898. – 2010.

Autor: Aleksander Laslo
Autori tekstova: Aleksander Laslo, Friedrich Achleitner, Vera Grimmer, Maroje Mrduljaš
Jezik: hrvatski

Cijena: 100,00 kn
* U cijenu je uključen PDV
Dostupno

 

Izdavači Arhitekst i Društvo arhitekata Zagreba
Izdavačko–urednički odbor Ante Nikša Bilić, Boris Fiolić, Vera Grimmer, Maja Furlan Zimmermann, Davor Mateković, Tihomil Matković, Maroje Mrduljaš, Ivica Plavec, Andrija Rusan, Bernarda Silov, Zoran Zidarić
Odgovorni urednik Andrija Rusan
Izvršna urednica Tamara Zamelli
Dizajn i prijelom Studio Rašić/ Ante Rašić, Ana Sladetić, Lovorka Decker
Fotografi Fotografija Fabijanić/ Damir Fabijanić, Petar Strmečki; Miljenko Bernfest; Domagoj Blažević; Marija Braut; Boris Cvjetanović; Donegani; HMA (Hrvatski muzej arhitekture), HAZU, Zbirka Radovan Nikšić; Nenad Ilijić; Damil Kalogjera; Aleksander Laslo arhiv; Sandro Lendler; Robert Leš; MGZ (Arhiv Muzeja Grada Zagreba); Milan Pavić (arhiv MGZ); Željko Stojanović; Krešimir Tadić; Tošo Dabac

Vodič je podijeljen u 187 kataloških jedinica. Selekcija je katalogizirana uobičajenim postupkom. Jedinice su numerirane kronološkim redom, razvrstane po teritorijalnom ključu, s referencom na koordinatni sustav odgovarajuće kartografske sekcije. Nazivom su označeni izvorni klijent i/ili namjena, uz naznaku današnje namjene ili titulara, ukoliko je u međuvremenu došlo do značajnih promjena. Datacije se načelno odnose na vrijeme gradnje, a eventualna su odstupanja naznačena u komentaru/obrazloženju pojedine jedinice. Jedinice su ilustrirane recentnom fotografijom i ujednačeno prezentiranim formativnim nacrtom, a u nekoliko slučajeva sa znatnijom degradacijom izvorne supstance prvotno je stanje dokumentirano arhivskom fotografijom. Kartografski su prikazi različitog mjerila – detaljnijeg i krupnijeg za uže gradsko središte s gušćom incidencijom odabranih zgrada, te sitnijeg za rubna gradska područja. Za dodatno pretraživanje vodiča priložen je autorski indeks s referencama na numeraciju pripadajućih jedinica i njihov teritorijalni razmještaj.

Povezani proizvodi

Nadilaženje suprotnosti

Continuity of the Avant-Garde

Jagoda Buić: L'Equilibrio asincrono

Medić & Puljiz Different Repetitions

Bellevue

Odrastanje uz arhitekturu: dječji vrtići i škole u 21. stoljeću

Architectural guide

Álvaro Siza: Viagem sem programa