Jagoda Buić: L'Equilibrio asincrono

Košarica
0 Predmeta | 0,00 kn

Jagoda Buić: L'Equilibrio asincrono

Autor: Tonko Maroević
Autori tekstova: Luciano Caramel, Mildred Constantin, Gillo Dorfles, Miroslav Gašparović, Damir Grubiša, Tonko Maroević, Predrag Matvejević, Nina Obuljen Koržinek, Jacques Lassaigne, Pierre Restany, Werner Schmalenbach, Zoran Kržišnik
Jezik: talijanski

Cijena: 150,00 kn
* U cijenu je uključen PDV

Izdavači: Oris d.o.o. i Oris Kuća arhitekture
Koncept kataloga: Jagoda Buić
Odgovorni urednik: Luka Jerković
Dizajn i prijelom: Jagoda Buić
Fotografi: Vedran Benović, Jean Bernard, Marija Braut, Massimo Brega, Srećko Budek, Tošo Dabac, Damir Fabijanić, Luka Jerković, Damil Kalogjera, Mario Krištofić, Nino Lo Duca, André Morain, Vice Rossini

Poštarina nije uračunata u cijenu.

Povezani proizvodi

Otkrivanje umjetnika, sjećanje na arhitekta

2A - Dva arhitekta 2003. - 2013.

Slike po Ivanu (Đovaniju)

Oris Ideja

Davor Salopek: 13 arhitektonskih razgovora

Randić & Turato: Arhitektura tranzicije

Architectural guide

D Resort - Šibenik