Impressum

ORIS d.o.o.
ORIS - HOUSE OF ARCHITECTURE

director
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

marketing
Mara Tadić

mara@oris.hr
Ina Čular
ina@oris.hr
Edita Prgomet
 
project manager and public relations
Ana Gajski
 

executive manager
Ivica Novak
ivica@oris.hr

accounting
sanja@oris.hr

graphic design
Sara Pavleković Preis
sara@oris.hr

ORIS WEB PORTAL

managing editor
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

design of web portal
Fiktiv d.o.o.
www.fiktiv.hr

web portal implementation
Novena d.o.o.
www.novena.hr

ISSN 1331 - 7571

Oris d.o.o. za izdavačku djelatnost sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Kralja Držislava 3. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-12/3619-2, MBS 080243467. Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Članovi uprave i osobe ovlaštene za zastupanje: Jasminka Rusan i Andrija Rusan.