Siscia in situ - dogovor između prostora i memorije

arhitekt Antun Diklić
projekt Arheološki park, Sisak, Hrvatska
napisala Dubravka Kisić

 

U sklopu priprema za uređenje Trga bana J. Jelačića u Sisku koje je provodilo gradsko po­gla­varstvo Siska, Ministarstvo kulture – Konzer­va­tor­ski odjel u Zagrebu 1997. godine proveo je za­šti­tna arheološka istraživanja u zoni obuhvata plani­ra­nog uređenja. Istraživanje je vodila arheo­lo­gi­nja Tanja Lolić, a izrađena konzervatorska dokumen­ta­cija omogućava nam uvid u rezultate istraživanja.

 

Istraživanjem je zahvaćen jugozapadni rubni dio Siscije, koja je, uz manja odstupanja, orga­ni­zirana po ideji kastruma sa zidinama što su obujm­lji­vale oko 40 ha urbane strukture. Na istraže­nom lokalitetu nađeni su gradsko groblje iz XVII.-XIX. stoljeća, a u rimskom sloju ostatak gradskih zidina s unutarnjom ugaonom kulom i horreum – žitnica.