ORIS TEHNOPLAST NAGRADA ZA IZUZETAN DOPRINOS RAZVOJU ARHITEKTURE, 2014.

WINY MAAS

Winy Maas, samostalno ili zajedno sa svojim uredom mvrdv, snažno je utjecao na arhitekturu kraja 20. i početka 21. stoljeća. Metoda rada mvrdv bazira se na projektiranju kroz istraživanje (research based design), za što je polazište kontinuirano preispitivanje suvremenog urbanizma i društva koje taj urbanizam stvara. Tako se mvrdv bave temama gustoće, kapaciteta, miješanja programa u kojima se slobodno kombiniraju urbani i ruralni modeli. Također, mvrdv su pioniri u korištenju suvremenih digitalnih alata: koriste ih za simulacije različitih varijanti složenih procesa i mehanizama koje zgrade i urbani sistemi trebaju udomiti. Same forme zgrada i tipološka rješenja rezultat su neopterećenog pristupa estetici koja jednako duguje modernoj tradiciji, popularnoj kulturi i najširem repertoaru urbanih prizora. Od zgrade vpro do Tržnice u Rotterdamu, kroz brojne publikacije i edukacijski rad, Winy Maas na iznenađujuće načine reinterpretira postojeće obrasce kao što i predlaže ambiciozne urbane vizije te unosi inovacije u razvoj globalnog arhitektonskog diskursa.

 

ORIS TEHNOPLAST NAGRADA ZA IZUZETAN ARHITEKTONSKI PROJEKT, 2014.

IDIS TURATO, SPORTSKA DVORANA I TRG, KRK, HRVATSKA

Osnovna škola Fran Krsto Frankopan, u povijesnoj jezgri Krka, uzoran je primjer aktivnog dijaloga suvremene arhitekture s topografijom i urbanom morfologijom. Realizacija sportske dvorane i trga samouvjeren je nastavak tog dijaloga koji formira novo važno društveno žarište grada, kako u identitetskom, tako i u performativnom smislu. Oblikovanje zgrade je bazirano na dekompoziciji i fragmentarnosti – postupcima koji korespondiraju sa suvremenim arhitektonskim tendencijama. No, oni istovremeno omogućuju da se dvorana i trg artikuliraju kao asamblaž novih elemenata koji izrasta iz starih slojeva. Kontrolirana nesavršenost, naglašena taktilnost i raznolike teksture eksperimentalno proizvedenih niskotehnoloških prefabrikata, pretapaju se s ambijentom bogate forme obilježenim patinom vremena. Oris nagrada dodjeljuje se radikalnom i društveno korisnom projektu koji nije submisivan prema kontekstu, nego na autentičan način nadograđuje lokalnu sredinu povezujući je s globalnim kulturnim kretanjima. Idis Turato ovim projektom potvrđuje plodonosnost integracije istraživačkog, projektantskog i edukacijskog arhitektonskog rada.