Jedinstvo prirodnog i umjetnog krajolika

arhitekti Abiro/ Studio AKKA
projekt Nordijski center Planica, rekonstrukcija Bloudekove skakaonice, Planica, Slovenija

PDF Download: Klikni ovdje.
 

Planica je simbolički nabijena vlastitom pojavom. Alpski pejzažni okvir u kojem se odvija svjetski sportski ritual je jedinstven i prepoznatljiv i ne treba mu dodatnih prostornih akcenata, odnosno redefiniranja pomoću drugih sredstava. Međutim, već postojeću sliku moguće je pročistiti na različitim razinama uporabe i orijentacije.

 

Novom uređenju pečat daju lepezasto raspoređene skakaonice koje ostvaruju prostorni red. Krajoliku visokih planina nad dolinom ispod Ponca, izloženom prirodnoj dinamici, kao kontrast je postavljen nov, po inženjerskoj i programskoj logici uređen te u funkcionalnom i tehnološkom smislu sofisticirani krajobraz. Terasasto uređenje sportskog centra slijedi prirodni uspon terena i ritam skakaonica. Tako je postignuta artikulacija prostora i programsko uređenje. Ovo uređenje poboljšava postojeću topografiju te je, uz rafinirano oblikovanje reljefa, povezuje u jedinstvenu cjelinu. Time je izražena skrovita poetika ovog prostora te se na trenutak ostvaruje ljudska čežnja za letenjem.

 

Oblikovanjem luka ispod vrha doskočišta skakaonica iskazuje poštovanje prema inženjerskoj tradiciji prvog konstruktora tog objekta, inženjera Stanka Bloudeka. Umjesto drvenih, odnosno kasnije betonskih stupova, koji su podupirali uzdignuti dio doskočišta, koncipiran je vitki luk s rasponom od 40 metara. Tim lukom skakaonica ostvaruje prostorni prozor koji uokviruje karakterističnu siluetu planinske skupine Ponca. Upotreba poglavito dvaju materijala, betona i drveta, odgovara materijalnom kontekstu prirodnog krajolika. Oblikovanje je suzdržano i traži neposredni dodir s topografijom. Naročite strukture, luk na vrhu doskočišta i oba tornja se s jedne strane drži različitih konstrukcijskih okvira, a s druge strane jednostavnim oblikovanjem bez nepotrebnih detalja nastavlja se na konceptualnu logiku tradicionalne izgradnje u sjevernoj Sloveniji.

 

Skakaonice su namijenjene korištenju i zimi i ljeti. Ograde skrivaju instalacijski razvod navodnjavanja, a na zaletištu se nalazi vitalni motorni sistem za uzdržavanje i pripremanje skakaonica. Svi elementi skakaonice (osim keramičkog elementa) su u tehnološkom i dizajnerskom smislu izrađeni po mjeri, u bliskoj suradnji s Jelkom Grosom, jednim od najboljih slovenskih skakačkih trenera. Uporaba prirodnih materijala, smještenost u prostor padine, low-tech filozofija i suzdržano oblikovanje uvrštavaju rekonstrukciju Bloudekove skakaonice među uzorne primjere održive izgradnje.