Planinarski dom Runolist na Medvednici

arhitekt Vladimir Šterk
projekt planinarski dom Runolist, Medvednica, Hrvatska
napisao Tomislav Pavelić

 

Pogled br. 1

 

Ako ste se na Sljeme uspeli žičarom ili ako se iz smjera tornja spuštate prema Runolistu, jedino što ćete s vrha uzvisine vidjeti jest jednostrešni krov tog planinarskog doma. Zbog visinske razlike doimlje se kao ravna ploha, platforma na dnu padine, polazište za let prema gradu, dolje na dno perspektive.