Program događanja na Vikendu s Orisom u Dubrovniku

06/04/2016

Vikend s Orisom u Dubrovniku /// Hotel Kompas, Hrvatska /// 8. - 10. 4. 2016.

 

PETAK /// 8. travnja 2016.  ///

16:00 Otvorenje simpozija

:: :: Willem Jan Neutelings

:: :: Goran Milić

 

SUBOTA /// 9. travnja 2016.

11:00 Neda Balog Dolečki & Zoran Balog

:: :: Dean Franić & Saša Šekoranja

13:00 Kraća pauza za objed

14:00 Sead Gološ

:: :: Rudy Ricciotti

 

PETAK 20:00 /// Otvorenje izložbe u Palači Sponza

Dobrović u Dubrovniku: poduhvat moderne arhitekture

(19:30 organizirani prijevoz iz Hotela Kompas)

 

SUBOTA 20:00 /// Svečana večera u Hotelu Excelsior

(19:30 organizirani prijevoz iz Hotela Kompas)

 

NEDJELJA 12:30 /// Organizirani razgled Vile Adonis

 

PREDAVAČI:

WILLEM JAN NEUTELINGS NIZOZEMSKA /// RUDY RICCIOTTI FRANCUSKA /// GORAN MILIĆ HRVATSKA //// NEDA BALOG DOLEČKI I ZORAN BALOG HRVATSKA /// KRUNOSLAV IVANIŠIN HRVATSKA ////  SAŠA ŠEKORANJA I DEAN FRANIĆ HRVATSKA /// SEAD GOLOŠ BIH 

 

CIJENE                     

Kotizacija 300 kn /// Studentska kotizacija 90 kn

INFORMACIJE I PRODAJA ULAZNICA                    

Kontakt osoba /// Maja Demšar Branković
Oris d.o.o.
Kralja Držislava 3, HR-10 000 Hrvatska, Zagreb
tel: + 385 1 37 78 177
fax: + 385 1 37 56 243
e-mail: maja@oris.hr
web: www.oris.hr