Konferencija 'Parkovi za sve' / hibridna konferencija / petak, 25.11.2022. u 11 sati / ORIS Kuća arhitekture, Kralja Držislava 3

22/11/2022

Konferencija ''Parkovi za sve'' / hibridna konferencija / petak, 25.11.2022. u 11 sati / ORIS Kuća arhitekture, Kralja Držislava 3

Javni gradski parkovi/perivoji, vrtovi i drugi oblici urbanog zelenila  sastavni su i nerazdvojivi element slike grada, odnosno strukturni element njegove morfologije i bitne komponente humanizacije života u gradu. 

Pružajući gradu i njegovim stanovnicima višestruke vrijednosti u urbanističkom, kulturnom, ekološkom, društvenom, zdravstvenom i ekonomskom smislu, ti prostori se mogu smatrati i pokazateljem razine urbane kulture neke zajednice. 

Iako je u tom pogledu Zagreb nepobitno grad duge i bogate tradicije, današnja stvarnost daleko je od nekadašnjih vrhunaca kada je perivojno stvaralaštvo u bitnome utjecalo na njegov prostorni identitet. 

Posljednjih desetljeća tako uglavnom svjedočimo izraženim prostornim i urbanističkim degradacijama, dok se novi zeleni prostori artikuliraju samo sporadično i to najčešće kao  'konfekcijska' rješenja koja ne korespondiraju s diverzificiranim stilovima života i potrebama stanovnika grada 21. stoljeća, a niti s promijenjenim okolišnim uvjetima (klimatske promjene, gubitak bioraznolikosti…).

U tom kontekstu ovu konferenciju treba shvatiti kao apel za promjenu paradigme te će se stoga propitati ustaljene prakse artikulacije zelenih prostora grada,  predložiti novi modeli za osnaživanje i unaprjeđenje njihove uloge u budućim urbanističkim planovima i strategijama, uključujući kvalitetnu  i dosljednu provedbu planskih i strateških odluka,  te zagovarati sustavno uključivanje javnosti u sve navedene procese.

Konferencija okuplja niz eminentnih stručnjaka iz područja arhitekture i urbanizma, krajobrazne arhitekture, sociologije, povijesti umjetnosti, kao i predstavnike lokalne vlasti kao provoditelje urbanih politika. 

Konferencija je podijeljena u tri dijela – dva tematska bloka predavanja te panel diskusiju. 

Prvi tematski blok predavanja naziva „Ishodišta“ osvrće se na povijesnu ideju javnih gradskih parkova, vizionarske poduhvate perivojnog stvaralaštva Zagreba, planerski odnos prema zagrebačkom pejzažu od početka 20. stoljeća do danas te na suvremene koncepte artikulacije zelenog sustava grada kao što je zelena infrastruktura,  sve u kontekstu potrebne 'inspiracije' i modela za buduće djelovanje. 

Drugi tematski blok naziva „Gradski parkovi za 21. stoljeće“  aktualizira temu javne participacije, urbane bioraznolikosti, prirodnih dječjih igrališta, javnih terapijskih vrtova i  koncepta 'jestivog grada' kao naznaka za drugačiju/raznolikiju tipologiju  gradskih parkova 21. stoljeća. 

Panel diskusija naziva „Može li drugačije i bolje?“ u aktivnom konstruktivnom dijalogu između provoditelja urbanih politika i stručnjaka (arhitekata/urbanista, krajobraznih arhitekata, sociologa) problematizira mogućnosti definiranja drugačijih modela artikulacije javnih prostora urbanog zelenila.

Zbog ograničenih kapaciteta prostora, konferencija će se održati uživo za pozvane predstavnike struke,  Grada i lokalnih inicijativa, dok će svim drugim zainteresiranim članovima stručne i opće javnosti biti dostupan simultani internetski prijenos. Pristup je BESPLATAN.

Prema Programu stručnog usavršavanja HKA ovaj program se vrednuje sa 7 (sedam) akademskih sata.

Područje A / Tehnička regulativa = 2 sata

Područje B / Prostor i okoliš = 5 sati

PRIJAVA NA ONLINE PRAĆENJE

PROGRAMSKI LETAK