Produženje roka za prijavu na natječaj za Nagradu Tripun Bokanić

 

29/04/2019

Produženje roka za prijavu na natječaj za Nagradu Tripun Bokanić Klesarske škole Pučišća 2019.
 
Klesarska škola Pučišća, u suradnji s Oris Kućom arhitekture, poziva vas na dostavu dokumentacije projekata i radova ostvarenih u razdoblju od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2018. za natječaj za Nagradu Tripun Bokanić Klesarske škole Pučišća 2019. i izložbu prijavljenih radova. Nagradom se vrednuju iznimna ostvarenja i postignuća na području oblikovanja u kamenu. 
 
Otvorenje izložbe radova pristiglih na natječaj i dodjela Nagrade održat će se 17. 5. 2019. godine u Pučišćima na Braču. Zagrebački postav izložbe planira se za kraj 2019. godine u Oris Kući arhitekture.
Radove pristigle na natječaj ocjenjivat će stručni žiri u čijem su sastavu ove godine akademik Nikola Bašić, dipl.ing.arh., prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh., akademik Dinko Kovačić, dipl.ing.arh. i Zdravko Matijašić, majstor klesar – stručnjaci koji su svojim radom značajno doprinijeli promociji gradnje u kamenu.
 
Radovi zaprimljeni na natječaju konkuriraju za Nagradu u sljedećim kategorijama:
 
najuspješnije arhitektonsko ostvarenje   
najuspješniji restauratorski zahvat
najuspješnije oblikovanje uporabnog predmeta ili pojedinačnog arhitektonskog ili dekorativnog elementa
najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad 
najuspješnije oblikovanje suvenira u kamenu 
 
Novi rok predaje dokumentacije je utorak, 7. 5. 2019., do ponoći, a materijale potrebne za prijavu na natječaj možete preuzeti ovdje.
 
Veselimo se Vašem sudjelovanju!