Kelnska škola - skica jedne reaktualizacije

Uvodni tekst za intervju s Gottfriedom Böhmom

napisao Boris Podrecca

foto Damil Kalogjera

Danas, na prijelazu sekularne u postsekularnu eru, razum i duhovnost ulaze u novi međusobni odnos. Tako se i u arhitekturi opet pojavljuje interes za osobnosti, koje je enciklopedijska moderna prognala u sjenu i oduzela im vjerodostojnost. Svaki je europski kulturni krug imao svoje disidente, koji su se ubrzanim izmjenama avangardi vezanih uz duh vremena suprotstavljali na subjektivni i produhovljeni način.