Svetište Djevice 'La Antigua'

arhitekt Juan M. Otxotorena
projekt Svetište Djevice 'La Antigua', La Rioja, Španjolska
napisao Juan M. Otxotorena

 

Lokacija se nalazi na rubnom dijelu grada Alberite. Riječ je o selu s dvije tisuće stanovnika, vrlo blizu Logroñou u pokrajini La Rioja. Mjesto se nalazi na blagom brežuljku s pogledom na klanac kroz koji prolazi cesta, a zemljište je Gradsko vijeće dalo župi za izgradnju svetišta Djevici.


Prije svega, cilj je ovog projekta ispuniti sve zahtjeve programa, uzevši u obzir prirodu i tipičnu namjenu takvog tipa građevine, koja u svojem najbližem okružju služi za obrede i za popularne tradicionalne crkvene sajmove. To je bio ključni moment u pristupu projektiranju s obzirom da se treba očekivati veliki priliv ljudi u raznim vremenskim intervalima.