Dani Orisa 16: Predstavljamo predavače - Ana Kučan

23/08/2016

Predstavljamo vam predavače na Danima Orisa 16!

Dr. Ana Kučan je krajobrazna arhitektica, profesorica na Odjelu za krajobraznu arhitekturu Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Diplomirala je i doktorirala u Ljubljani, magistrirala na Sveučilištu Harvard u SAD-u. Godine 2006. zajedno sa Lukom Javornikom osniva ured za krajobraznu arhitekturu i urbanističko planiranje – Studio AKKA. Samostalno i u sklopu Studia AKKA osvaja mnoge nagrade među kojima se ističu nagrada Piranesi (1998. i 2002.) i Plečnikova nagrada (2003. i 2016.) te nagrade Architizer (2015.) i Fare Paesaggio (2016.). Članica je Društva krajobraznih arhitekata Slovenije te aktivno sudjeluje u mreži europskih školu za krajobraznu arhitekturu. Predaje na domaćim i inozemnim fakultetima. Članica je prvog uredničkog odbora sveučilišnog časopisa Journal of Landscape Architecture,  autorica je knjige Krajina kot nacionalni simbol in vodeća autorica Vsi odtenki zelene/All Shades of Green, projekta za Slovenski paviljon na 12. bijenalu arhitekture u Veneciji.  

O rekonstrukciji Nordijskog centra Planica, čije krajobrazno uređenje potpisuju Ana Kučan i Luka Javornik, pisali smo u Orisu 81