Iñaqui Carnicero na Danima Orisa u Dubrovniku

 

16/04/2014

Gost predavač drugih dubrovačkih Dana Orisa, Iñaqui Carnicero, rođen je 1973. godine u Madridu. Diplomirao je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Politehničkog sveučilišta u Madridu 1998. godine. Od 2000. do 2011. bio je izvanredni profesor dizajna na Arhitektonskom fakultetu Politehničkog sveučilišta u Madridu. Godine 2011. piše doktorsku disertaciju pod naslovom Louis Kahn nasuprot Robertu Venturiju: učenje iz mjerila Rima. Trenutno je gostujući predavač na Sveučilištu Cornell. Ovaj svestrani arhitekt svoje promišljanje arhitekture temelji na tri pojma – gradnja, istraživanje, podučavanje – te ih uspješno primjenjuje u praksi što najbolje potvrđuju brojne nagrade njegovih radova.

Nagrade:
Nagrada Avangardni dizajn, Architectural Record, 2011.
Nagrada za arhitekturu u nastajanju, Architectural Review, 2011
Nagrada Hauser, 2011.

Nagrade s međunarodnih natječaja:
Zgrada Politehničke škole, 1. nagrada, 2000.
Osnovna škola u Albaceteu, 1. nagrada, 2001.
Stambene jedinice u Madrid Vallecas 29, 1. nagrada, 2004.
Sportski centar za Sveučilište Complutense u Madridu, Olimpijske igre Madrid 2012, 1. nagrada, 2005.
VIVA 320, eksperimentalne stambene jedinice u Madridu, 1. nagrada, 2007.
Obnova starih klaonica u Madridu, 1. nagrada, 2007.
Uredska zgrada tužiteljstva u kompleksu Nova pravda u Madridu, 1. nagrada, 2007.

Članak o Kući 1+1=1 u Madridu Iñaquija Carnicera objavljen u Orisu 73.

www.inaquicarnicero.com