Nagrada Tripun Bokanić – Izložba prijavljenih radova

 

11/12/2019

Pozivamo Vas na otvorenje izložbe radova prijavljenih na natječaj za Nagradu Tripun Bokanić Klesarske škole Pučišća 2019. koje će se održati u četvrtak, 12. prosinca 2019., u Oris Kući arhitekture (Kralja Držislava 3) u 18 sati.
 
Nagrada Tripun Bokanić pokrenuta je početkom ove godine u suradnji Klesarske škole Pučišća i Oris Kuće arhitekture. Nagradom se vrednuju iznimna ostvarenja i postignuća na području oblikovanja u kamenu ostvarena u 2017. i 2018. godini. 
Na natječaj je pristiglo više od 50 prijava, a radove je vrednovao ocjenjivački sud u čijem su sastavu bili akademik Nikola Bašić, dipl.ing.arh., prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh., akademik Dinko Kovačić, dipl.ing.arh te Zdravko Matijašić, majstor klesar i umirovljeni savjetnik u klesarskoj radionici Klesarske škole Pučišća. Ocjenjivački sud dodijelio je pet nagrada u pet kategorija, a dodijeljena su i dva posebna priznanja.
 
Posebno priznanje za cjeloživotni doprinos arhitektonskom stvaralaštvu
 
Antun Šatara
 
Najuspješnije arhitektonsko ostvarenje
 
Višestambena zgrada Dević, Sutivan, Brač, Hrvatska, 2017.
 
Vinko Peračić
 
Najuspješniji restauratorski zahvat
 
Rekonstrukcija atrija Kneževa dvora u Dubrovniku, Dubrovnik, Hrvatska, 2018.
 
Blaž Gotovac, Željko Peković
 
Najuspješnije oblikovanje uporabnog predmeta ili pojedinačnog arhitektonskog ili dekorativnog element
 
Ready-made puž, 2017.
 
Sanja Leicher, Eduard Dukić
 
Najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad
 
Udruga 4 GRADA DRAGODID: Rad na istraživanju, dokumentiranju, promociji i edukaciji o umijeću gradnje suhozida, 2007. – danas
 
Katalog izložbe možete vidjeti ovdje.
 
Najuspješnije oblikovanje suvenira u kamenu
 
Modularni svijećnjak Reflexio, 2017.
 
Dina Jakšić Pavasović
 
 
ORGANIZATORI:
 
       
     

 
       
GLAVNI POKROVITELJ:
 
     

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

   
         
POKROVITELJI:        

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ministarstvo kulture
Splitsko-Dalmatinska županija
Grad Zagreb
Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije
Hrvatska gospodarska komora
     
         
ZLATNI SPONZOR:      
       
         
SPONZORI: