30. Muzički biennale Zagreb: Arhitektura + Zvuk

12/04/2019

30. Muzički biennale Zagreb
Oris Kuća arhitekture
Predavanja: Arhitektura + Zvuk 
 
Cilj niza predavanja u sklopu MBZ-a bio je okupiti stručnjake iz glazbene i arhitektonske domene koji bi prezentirali svoja iskustva zagrebačkoj publici o danoj temi.
Svojim različitim pristupima, različitim medijima i tehnikama, nekolicina će izlagača na vlastitim i tuđim primjerima pružiti presjek suvremenog vida interdisciplinarnosti te neće samo nastojati odgovoriti na pitanje suživota dvaju oprečnih medija, već i na pitanje uklanjanja barijera glazbene i arhitektonske publike.
 
Svoju perspektivu ponudit će tijekom dva dana predavanja u Oris Kući arhitekture, 12. i 13. travnja, glazbenici, multimedijalni umjetnici i arhitekti. Sharon Kanach, glazbenica i potpredsjednica Centra Iannis Xenakis, govorit će o Xenakisovom djelovanju  i utjecaju. Xenakis, inženjer po struci, bio je jedan od najvažnijih skladatelja svoje generacije i blizak suradnik arhitekta Le Corbusiera te je, kako Kanach kaže, definirao paradigmu glazba-arhitektura koja se pojavila u drugoj polovici 20. stoljeća nakon višestoljetnog ignoriranja te je dovela do razvoja umjetnosti novih medija. Arhitekt Ivica Brnić osvrnut će se, među ostalim, i na učestalu zabludu da je arhitektura „zamrznuta glazba“ (Schelling), kao i veliku zabludu da glazba nastane i nestane, te se pozabaviti promjenom agregatnih stanja Arhitekture kroz Glazbu u mjerilu promatrača, pri čemu se razmatra njihovo prožimanje. Wolf D. Prix, jedan od osnivača arhitektonskog biroa Coop Himmelb(l)au, govorit će o moći glazbe u arhitekturi te na nekoliko primjera pokazati na koji način arhitekti koriste glazbu kao jednu od svojih dizajnerskih paradigmi.
 
Sljedećeg dana, profesor s glazbenog sveučilišta Mozarteum u Salzburgu, Achim Bornhoeft će u svom predavanju izložiti različite aspekte prostora kao produljenog glazbenog parametra i objasniti ih u skladu s odabranim instrumentalnim i elektroakustičkim skladbama.
Multimedijski umjetnik Martin Bricelj Baraga koji će kroz autorske primjere usredotočiti na zvukovna djela – pneumatsko okruženje NEUNUNDNEUNZIG (99), interaktivni geodetski svjetlosni i zvukovni instrument Moonolith, počast mračnoj glazbi za gitaru Dental Metal, kao i na starija umjetnička djela, ali i ona na kojima trenutačno radi. Svi predavači će u subotu još jednom i u okruglom stolu kojeg će voditi Frano Petar Zovko ponuditi svoja mišljenja inspirirana ovogodišnjom temom festivala Muzički biennale Zagreb, „Glazba, Prostor, Grad, Zvuk“.
 
 Intuitivne su se ideje mislilaca i umjetnika kroz povijest o neraskidivoj vezi vremena i prostora, zvuka i ambijenta, glazbe i arhitekture, s razvojem znanosti i tehnologije u 20. i 21. stoljeću utjelovile u umjetničkim djelima i kulturnom svjetonazoru. Ono o čemu su stari pitagorejci teoretizirali, s vremenom je čovječanstvo provelo u djelo. Sva glazba reflektira određeni prostor, kao što i svaki prostor sadrži svojevrsni zvuk. Iako genezu glazbe i arhitekture načelno pratimo kao odvojene discipline, one su nerijetko jedna s drugom komunicirale, međusobno se inspirirale, doticale se zajedničkih konstruktivnih elemenata te uzajamno utjecale na svoj zajednički razvoj., u svojem uvodniku kaže jedan od autora ovog programskog bloka, Marko Slaviček i nastavlja: U želji da se prostor i vrijeme, ili glazba i arhitektura, što više konceptualno povežu u jedinstveni umjetnički entitet, kreativni je put trebao napraviti svojevrstan iskorak iz sfere fizike u sferu metafore. Suvremeni skladatelji poput Alberta Posadasa, kao i arhitekti poput Stevena Holla, crpe inspiraciju upravo iz suprotnih disciplina te nastoje utvrditi strukturalne i oblikovne poveznice između njih. U tom će procesu često naići na očit problem naracije i dinamike dionizijske glazbene umjetnosti nasuprot statičnosti i jedinstvenosti forme apolonske skulpture i arhitekture. Načini i ideje s pomoću kojih autori premošćuju takve opreke razlikuju se od slučaja do slučaja, i svaki je na svoj način zanimljiv.
 
 
PETAK, 12.04.2019.
 
16:00h – 17:00h |SHARON KANACH 
Iannis Xenakis: Personifikacija glazbeno-arhitektonske paradigme
 
Iannis Xenakis (1922.-2001.) predstavlja, ali i definira paradigmu glazba-arhitektura koja se pojavila u drugoj polovici 20. stoljeća, nakon višestoljetnog ignoriranja, te je dovela do razvoja umjetnosti novih medija. Xenakis, koji je bio inženjer po struci, ali i blizak suradnik arhitekta Le Corbusiera punih 12 godina, nesumnjivo je jedan od najvažnijih skladatelja svoje generacije. Prezentacija sadrži kratki biografski pregled polihistorova znanja i utjecaja te temeljito proučava specifična djela – akustična, elektronička i poznate politope – da bi se pokazalo kako, u nastojanju da stvori sveobuhvatno iskustvo, Xenakis prostor koristi na takve osebujne načine da akustika postaje jasno definirani kriterij skladanja. 
 
 
17:00h-18:00h | IVICA BRNIĆ 
Tektonika percepcije
 
Analogija između glazbe i arhitekture odavno je uspostavljena i čini važan topos obaju diskursa. No ona se u arhitekturi nerijetko iscrpljuje na razini pitoresknih preslika. Bit te analogije puno je (s)tvarnija od njezine vizualizacije. Moglo bi se čak reći da razlike među njima zapravo nema, i da prividna razlika ovisi samo o mjerilu promatranja. Pritom misleći na mjerilo kako se ono koristi u procesu arhitektonskog promišljanja i djelovanja. 
Glazba se, ne uzimajući u obzir njezin estetski naboj, može reducirati na precizno određenu kinetiku tvari, a tako i arhitektura, no u vremenskim periodima drukčijih proporcija. Arhitektura je, naime, iz tog gledišta, ciklično kretanje materije gore-dolje nasuprot sili teže, također neka vrsta vibracije. 
Kao što je zabluda da je arhitektura „zamrznuta glazba“ (Schelling), velika je zabluda da glazba nastane i nestane. Glazba kao i arhitektura prođe kroz fenomenološki interval perceptibilnosti te nastavlja svoj put unedogled. Ključni čimbenik u ovoj jednadžbi je sam promatrač. Njegova percepcija je spremnik tog kretanja. On je taj – i sam kao tvar u prostoru – koji razlikuje višestruke intervale u vremenu i prostoru, on je ujedno i ključ njihove analogije. 
Izlaganje se bavi promjenom agregatnih stanja Arhitekture kroz Glazbu u mjerilu promatrača, pri čemu se razmatra njihovo prožimanje.
 
 
18:00h – 19:00h | WOLF D. PRIX 
Arhitektura nije zamrznuta glazba – glazba je pokretačka sila koncepta
 
Glazba je, bez obzira u kojem obliku, oduvijek bila najvažniji izvor inspiracije za naše projekte, bez obzira na to radi li se o „otvorenom štimu“ gitare Keitha Richardsa iz Stonesa, Mozartovim disonantnim dijelovima simfonija, Muzičkoj žrtvi  Johanna Sebastiana Bacha i Excuse me, while I kiss the sky Jimija Hendrixa ili gudačkom kvartetu Albana Berga.
Na temelju nekoliko odabranih primjera, predavanje pokazuje način na koji koristimo glazbu kao jednu od svojih dizajnerskih paradigmi.
Arhitektura nije zamrznuta glazba – za nas je glazba pokretač dizajna.
 
 
SUBOTA, 13.04.2019.
 
11:00h – 12:00h | ACHIM BORNHOEFT 
Komponirani prostori
 
Prostorni pojmovi oduvijek su dio glazbenih opisa: govorimo o visini glasa i prostoru zvuka, visokim i niskim tonovima, duljini tonova i opsezima intervala. Nasuprot tome, do sredine 20. stoljeća fizički je prostor ponajprije definirala arhitektura u kojoj se glazba izvodila. Postignuće elektroničke glazbe jest da je prostor postao glazbeni parametar. Iz konkretnosti snimljenih zvukova i mogućnosti kontroliranog prostornog pokreta iznikle su različite definicije kojima se prostor integrira u postupak skladanja. Predavanje će izložiti različite aspekte prostora kao produljenog glazbenog parametra i objasniti ih u skladu s odabranim instrumentalnim i elektroakustičkim skladbama.
 
 
12:00h-13:00h | MARTIN BRICELJ BARAGA 
Nemonumenti, instrumenti i autonomni organizmi
 
Baraga stvara interaktivna djela i skulpture koja preispituju prostore između okoline, prirode, tehnologije i ljudi. Njegova djela, koja su često velikih dimenzija, mogu se vidjeti u javnim prostorima i neobičnim arhitektonskim kontekstima. Zvuk je njihova važna komponenta. Predavanje će se usredotočiti na zvukovna djela – pneumatsko okruženje NEUNUNDNEUNZIG (99), interaktivni geodetski svjetlosni i zvukovni instrument Moonolith, počast mračnoj glazbi za gitaru Dental Metal, kao i na starija umjetnička djela, ali i ona na kojima trenutačno radi.
 
 
13:00h – 14:00h | OKRUGLI STOL
Voditelj: Frano Petar Zovko