Oris online: predavanje Smiljana Radića DO 15

05/09/2022

Danas, 6. rujna 2022. u 18.00 sati, na YouTube kanalu Oris Kuće arhitekture pogledajte predavanje Čileanskog arhitekta Smiljana Radića, održano na Danima Orisa 15.

Smiljan Radić izabran je od strane Udruge arhitekata Čilea za najboljeg čileanskog arhitekta mlađeg od 35 godina. Tijekom 2008. bio je gostujući profesor na Harvardu, zajedno sa stalnom suradnicom, kiparicom Marcelom Correom. Godine 2020. izabran za dopisnog člana HAZU.

       

Rođen 1965. u Santiagu de Chile, Čile. Diplomirao je 1989. na Arhitektonskom fakultetu čileanskog katoličkog sveučilišta, a potom studirao na IUAV-u u Veneciji. Godine 1994., nakon pobjede na međunarodnom natjecanju Platía Eleftería (Heraklion, Kreta) udružuje se s arhitektima Nicolásom Skutelisom i Flaviom Zanon na razvoju i realizaciji projekta u Grčkoj. Godine 2000. dobiva natječaj za projekt Barrio Cívico de Concepción za što ga 2001. Udruga arhitekata Čilea bira za najboljeg čileanskog arhitekta mlađeg od 35 godina.

Osim u Čileu, građevine su mu izvedene u Japanu, Austriji i Ujedinjenom Kraljevstvu, a 2020. i u Hrvatskoj. Pobijedio je na brojnim međunarodnim arhitektonskim natječajima. Sudjelovao je na međunarodnim izložbama u Tokiju (2010., 2016.), Hiroshimi (2012.), Veneciji (2010., 2018.), Zagrebu (2015.), New Yorku (2018.). Arhiv njegova projekta za House for the Poem of the Right Angle dio je stalne kolekcije Odjela za arhitekturu i dizajn u Muzeju moderne umjetnosti MoMa (Museum of Modern Art – MoMa) u New Yorku. Na poziv posebnog ocjenjivačkog suda izveo je 2014. godine Serpentine Gallery Pavilion u Londonu, koji je ocijenjen kao „najneobičnija struktura koju je Kensington Gardens do tada vidio”.

Za svoje projekte i izvedbe dobio je brojne nagrade i priznanja – Udruženje arhitekata Čilea izabralo ga je za najboljeg arhitekta ispod 35 godina (2001.); primio je nagradu Architectural Record’s Design Vanguard Award (2008.); imenovan je počasnim članom Američkog instituta arhitekata (The American Institute of Architects) u SAD-u (2009.); dobitnik je nagrada Best Career Award (2013.) i Best Chilean Building Award (Universidad Mayor de Chile, 2015.); Nagrade Oris (Hrvatska, 2015.) te nagrade Arnold W. Brunner Memorial Prize (The American Academy of Arts and Letters, New Yorku, 2018.); postao je Designer of the Year na MADE-u (Sao Paolo, Brazil, 2019.); dobitnik je nagrade Antoninio Attolini Lack Award (Univesidad de Anahuac, Mexico, 2019.).