Predavanje - Miljenko Domijan: Armenia Sacra

MD_web-2-1

22/03/2018

U srijedu, 28. ožujka, u 18 h u Oris Kući arhitekture održat će se predavanje renomiranog hrvatskog povjesničara umjetnosti i konzervatora Miljenka Domijana. Predavanje je naslovljeno Armenia Sacra – sakralno graditeljstvo od 5. do 7. st.

Za vrijeme nedavnog proputovanja Armenijom, uz mnoštvo prikupljenih impresija i dojmova, povjesničar umjetnosti Miljenko Domijan načinio je seriju fotografija armenske arhitekture i svakodnevice. Predavanje će biti svjedočenje tog iskustva uz predstavljanje serije fotografija. U fokusu će biti pregled sakralnog graditeljstva ranog srednjeg vijeka u Armeniji, s posebnim naglaskom na tehničke, oblikovne i liturgijske elemente. Armensko graditeljstvo te vrste ilustrativni je primjer religiozne samostalnosti armenske crkve, naroda i države, a posebno je zanimljiva činjenica, u okvirima metodologija povijesti umjetnosti, da se u oblicima armenske arhitekture između 5. i 7. stoljeća prepoznaje anticipacija velikih europskih stilova (npr. romanika).

Miljenko Domijan
Rođen je u Rabu 1946. godine. Građevinsko-tehničku školu, arhitektonski smjer završio u Rijeci, te na Pedagoškoj akademiji završio likovnu umjetnost, a potom na Filozofskom fakultetu u Zadru povijest umjetnosti i filozofiju. Na Internacionalnom centru za zaštitu spomenika ICCROM u Rimu završio specijalistički poslijediplomski studij za zaštitu graditeljskog naslijeđa. Početkom 70-ih radi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zadru, a od 1977. godine imenovan je njegovim ravnateljem. Sredinom 90-ih godina imenovan je glavnim konzervatorom u Republici Hrvatskoj, a od travnja 1999. do srpnja 2001. obavlja dužnost pomoćnika ministra kulture za zaštitu kulturne baštine, predsjednik je Nacionalne komisije ICOMOS-a (međunarodna nevladina organizacija za zaštitu kulturne baštine) do 2011. godine. Sudjeluje u radu brojnih stručnih komisija i voditelj je mnogih zaštitnih zahvata na spomenicima kulture na području srednje Dalmacije. Kao povjesničar umjetnosti i istraživač povijesne baštine napisao je niz članaka, a posebno se ističe monografija Rab – grad umjetnosti. Autor je brojnih projekata i međunarodnih izložbi o hrvatskoj kulturnoj baštini. Za svoj rad nagrađen je brojnim priznanjima, od kojih treba istaknuti nagradu Pasquale Rotondi na europskoj razini za očuvanje kulturne baštine i nagradu Vicko Andrić za očuvanje hrvatske kulturne baštine.