Rezultati natječaja Nagrada Tripun Bokanić

 

22/05/2023

Klesarska škola Pučišća, u suradnji s Oris Kućom arhitekture, organizirala je natječaj za Nagradu Tripun Bokanić 2023
Nagradom se vrednuju iznimna ostvarenja i postignuća na području oblikovanja u kamenu. 
 
Radove pristigle na natječaj ocijenio je stručni žiri u čijem su sastavu: akademik Nikola Bašić, dipl.ing.arh., akademik dipl.ing.arh. Dinko Kovačić, prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh. i Zdravko Matijašić, majstor klesar.
 
U skladu s Pravilnikom Klesarske škole o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za dostignuća u promociji kamena, radovi zaprimljeni na natječaju konkuriraju za Nagradu u sljedećim kategorijama:
 
1. najuspješnije arhitektonsko ostvarenje
2. najuspješniji restauratorski zahvat
3. najuspješnije oblikovanje uporabnog predmeta ili pojedinačnog arhitektonskog ili dekorativnog elementa 
4. najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad 
5. najuspješnije oblikovanje suvenira u kamenu 
 
ODLUKA STRUČNOG ŽIRIJA: 
 
1. U kategoriji najuspješnije arhitektonsko ostvarenje prijavljeno je 14 projekata. Nagrada se dodjeljuje: 
 
- Neni Keziću, Nori Roje, Emilu Šverko za projekt Hotel Ambasador, Split, Hrvatska 
- Studiju Ante Murales / Ante Nikša Bilić za projekt Hotel Emotheo, Imotski, Hrvatska
- Iri Rechner Šustar, Tatjani Baković Kukoč i Eniji Kukoč za projekt uređenja velikog dvorišta Starog grada Zrinskih, Kraljevica, Hrvatska
 
2. Nagrada za najuspješniji restauratorski zahvat odlukom žirija nije dodijeljena. 
 
3. U kategoriji najuspješnije oblikovanje uporabnog predmeta ili pojedinačnog arhitektonskog ili dekorativnog elementa prijavljena su tri rada te je nagrada dodijeljena Srđanu Lukšiću za projekt grobnice obitelji Lukšić i Rendić. 
 
4. U kategoriji najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad prijavljen je jedan rad te je dodijeljena nagrada Goranu Nikšiću za monografiju Marko Andrijić egregius et prudens magister (nakladnici Grad Korčula i Gradska knjižnica Ivan Vidali, Korčula). 
 
5. U kategoriji najuspješnije oblikovanje suvenira u kamenu prijavljena su tri rada. U spomenutoj kategoriji žiri nije dodijelio nagradu. 
 
Posebno priznanje "Tripun Bokanić" za doprinos hrvatskoj arhitekturi u kamenu dodjeljuje se portugalskom arhitektu, dobitniku Pritzkerove nagrade - Álvaru Sizi. Nagradu će preuzeti gospodin Rodrigo Lobo d’Ávila, Prvi tajnik Veleposlanstva Portugala u Hrvatskoj. 
 
OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA: 
 
1. U kategoriji najuspješnije arhitektonsko ostvarenje prijavljeno je 14 projekata. Nagrada se dodjeljuje:
 
- Neni Keziću, Nori Roje, Emilu Šverko za projekt Hotel Ambasador, Split, Hrvatska 
S dugogodišnjom strepnjom dugo očekivani Hotel Ambasador pojavio se kao ugodno iznenađenje. Prozračnošću, suvremenom elegancijom, ostvaruje prijateljstvo s okruženjem i čini skladni doprinos vizuri grada Splita. Tom skladu koje se gradi na raščlambi volumena i njegovom visinskom graduiranju uvelike pridonosi vješta upotreba Bračkog kamena primijenjenog u svoj raznolikosti njegovih tekstura. Ritmička raščlamba pročelja definirana je modulom i rasterom horizontalnih i vertikalnih linija kamenih serklaža promjenjivih ovisno o karakteru unutarnjih prostora hotelskih sadržaja. Kamen u formi masivnih obloga rastera u kontrastu je s glatkim površinama kamenih ispuna. Strukture i teksture obrade kamena omogućavaju efekt staklenih negativa u oblikovanju pročelja. Očita je znalačka upotreba principa i arhitektonskih načela na detaljima uglova, streha, podnožja i vijenaca. 
 
- Studiju Ante Murales / Ante Nikša Bilić za projekt Hotel Emotheo, Imotski, Hrvatska
Ovo arhitektonsko ostvarenje utvrđuje tezu da prava interpolacija superponira vrijednosti. U ovom slučaju tome pridonosi kamena plastika recentnog pročelja kao zapis i mjesta i vremena. Dojam voluminoznosti kamena postiže se tehnologijom koja se podređuje uvjetima suvremenog građenja. Ova realizacija doprinosi onim nastojanjima iz kojih se spoj starog i novog iskazuje u nenametljivoj eleganciji.
 
- Iri Rechner Šustar, Tatjani Baković Kukoč i Eniji Kukoč za projekt uređenja velikog dvorišta Starog grada Zrinskih, Kraljevica, Hrvatska
 
Ovom nagradom žiri akcentira rekvalifikaciju povijesnog ambijenta kojoj se pristupa suptilnim čitanjem graditeljske stratigrafije. Respekt prema baštini sa poštovanjem i suzdržanošću uspješno odolijeva iskušenju autorskog nadmetanja s povijesnim supstratom. U otkrivanju povijesnih slojeva i ambijentalnoj rehabilitaciji prostora i kamen i beton skladno pridonose ukupnom oblikovnom i semantičkom karakteru ostvarenja.
 
2. Nagrada za najuspješniji restauratorski zahvat odlukom žirija nije dodijeljena. 
 
3. U kategoriji najuspješnije oblikovanje uporabnog predmeta ili pojedinačnog arhitektonskog ili dekorativnog elementa prijavljena su tri rada te je nagrada dodijeljena Srđanu Lukšiću za projekt grobnice obitelji Lukšić i Rendić. 
 
Uvjerljiv i jedino mogući izbor materijala sukladan mjestu, tradiciji i oblikovnim uzorima u kamenu rezultirao je umješnim i diskretnim porukama i simbolima, suptilnim profilacijama, odmjerene iako ne standardne grobne dimenzije te ujednačenom obradom površina. Nositelj inspiracije evidentan je u kamenim rezovima i pukotinama različitih dilatacija i tehnologija. Grafički dizajn natpisa obitelji suptilna je dopuna i nosilac cijele kompozicije. Kontrolirano djelo bez uobičajene novovjeke likovne patetike. 
 
4. U kategoriji najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad prijavljen je jedan rad te je dodijeljena nagrada Goranu Nikšiću za monografiju Marko Andrijić egregius et prudens magister (nakladnici Grad Korčula i Gradska knjižnica Ivan Vidali, Korčula). 
 
Nakon više od četrdeset godina bavljenja korčulanskim urbanističkim te arhitektonsko- kiparskim temama Goran Nikšić nam donosi monografiju o najznačajnijem korčulanskom umjetniku Marku Andrijiću. Autor majstorova poznata remek-djela, odnosno završetak zvonika i ciborij u katedrali svetog Marka, minuciozno tumači i predstavlja u svijetlu brojnih novih arhivskih i terenskih otkrića te ih izvrsno kontekstualizira u ondašnji svijet Mediterana na izmaku srednjeg vijeka. 
(iz recenzije izv. prof. dr. Damira Tulića)
 
5. U kategoriji najuspješnije oblikovanje suvenira u kamenu prijavljena su tri rada. U spomenutoj kategoriji žiri nije dodijelio nagradu. 
 
Posebno priznanje "Tripun Bokanić" za doprinos hrvatskoj arhitekturi u kamenu dodjeljuje se portugalskom arhitektu, dobitniku Pritzkerove nagrade - Álvaru Sizi. Nagradu će preuzeti gospodin Rodrigo Lobo d’Ávila, Prvi tajnik Veleposlanstva Portugala u Hrvatskoj. 
 
POSEBNO PRIZNANJE TRIPUN BOKANIĆ ZA DOPRINOS HRVATSKOJ ARHITEKTURI U KAMENU
KAPELA PREOBRAŽENJA GOSPODINOVA
autor: Álvaro Siza
Monolitni, gotovo potpuno zatvoreni volumen obložen blokovima pješčenjaka, ugrađen je u padinu na najvišem dijelu imanja baroknog dvorca Miljana. Zatvorenost prema okolini naznačuje estetsku introvertiranost same kapelice. Međutim, u cilju ostvarenja prijelaza između prirodnog okruženja i izgrađenog, artificijelnog, arhitekt je projektirao terasu, piazettu, s pogledom na brdovito Hrvatsko Zagorje i nizove planina u pozadini. Stroga čistoća autorovog pristupa može nas podsjećati na ranokršćanske crkvice, gdje prošlost postaje imanentna u sadašnjosti. Svojom potpunom osobnom poetikom Alvaro Siza ostvario je sakralni prostor u Miljani koji je u jednakoj mjeri individualan koliko i univerzalan.............. (tekst: Vera Grimmer)