U organizaciji Orisa otvorena izložba Jagode Buić u rimskom muzeju MAXXI

04/09/2017

Jagoda Buić otvara veliku retrospektivnu izložbu pod nazivom Asinkrona ravnoteža u prostorima rimskog Muzeja MAXXI (Extra MAXXI i Corner MAXXI) 20. 09. – 01. 10. 2017. 
 
Umjetnica, koja je triput izlagala na venecijanskom biennaleu, poznata na međunarodnoj sceni po svojim radovima izlaganim u najvažnijim svjetskim muzejima, od Metropolitan Museum u New Yorku, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris u Parizu do Stedelijk Museuma u Amsterdamu. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja na najvišoj razini od Grad prix Itamaraty na Biennaleu u Sao Paolu do zlatne medalje Picasso u UNESCO-u. 
 
Kustos izložbe Asinkrona ravnoteža je Tonko Maroević, povjesničar umjetnosti, likovni kritičar i jedan od najvažnijih ljudi na europskoj kulturnoj sceni. Jagoda Buić osobno postavlja i kreira postav izložbe pripremljen posebno za prostor muzeja MAXXI. 
 
Projekt je realiziran u suradnji sa Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Italiji uz potporu Grada Zagreba, Turističke zajednice Grada Zagreba i Muzeja MAXXI. Organizator izložbe je ORIS Kuća arhitekture. 
 
Sama izložba istražuje sugestivni dijalog između umjetničkih radova i prostora MAXXI-ja, što svjedoči o evoluciji umjetničine putanje od ishodišta do danas, u asinkronoj ravnoteži i vječnoj promjeni u izboru materije za svoje radove. Tekstil, papir, željezo.
 
Duboka veza Jagode Buić sa kazalištem, važnim poglavljem njezinog života, rezultira u evidentnom scenografskom pristupu prema postavu vlastitih radova: figure, stupovi, volumeni, paneli, forme inspirirane morem koje su uvijek u dijalogu ili dramatičnoj interakciji sa prostorom u kojem se nalaze.  
 
Tekstilne instalacije
 
Prvi dio izložbe sastoji se od najreprezentativnijih djela – tapiserija, tkanja u vuni, kostrijeti, konjskoj dlaci – forma tkanih rukom koje daju život tim impozantnim strukturama. Naglašavaju kreativnu snagu i dramatiku formi koje evociraju mitove, trediciju i baštinu. 
Ovdje pronalazimo netaknute snagu i emociju umjetničine zemlje pored mora – izmučene, ali bogate poviješću i ljepotom. 
 
Kolaži u papiru
 
Put se nastavlja s kolažima u papiru, nevjerojatnih dimenzija. Zadivljujuće je kako se fragilnost materijala – papira – pretvara u ekspresivnu snagu koja je karakteristična za djela Jagode Buić.
Pregled kolaža završava sa ciklusom Hommage a Lampedusa – snažnom, emotivnom kompozicijom od šest velikih kolaža.
 
Željezne skulpture
 
Posljednji radovi Jagode Buić svjedoče o nastavku neumorne portage za novim jezicima ekspresije – u ovom slučaju, snazi željeza. Riječ je o  kompozicijama nastalim od elemenata i komada željeza pronađenim na otpadu. Rezultat je, kako je i očekivano, nevjerojatan. 
 
Radovi Jagode Buić su prave i istinske skulpture kako ih je definirao Gillo Dorfles u svom tekstu napisanom za katalog izložbe Theatrum Mundi (Trst, Museo Revoltella, 2013): Za umjetnicu originalnu poput Jagode – svaka sezona predstavlja neočekivanu promjenu. U ovom slučaju, umjetnica koju sam već poznavao, obdarena maštovitošću i manualnom spretnošću, evoluirala je u potpuno suvremenu osobu, u isto vrijeme sudjelujući u novim tehničkim i imaginativnim otkrićima.
 
Tonko Maroević u svom tekstu povodom ove izložbe piše: Njezin opus na svoj način sintetizira duboku tradiciju ambijenta iz kojega potječe, te na nju dograđuje radikalizam i esencijalizam suvremenoga senzibiliteta. Ravnoteža koju ostvaruju više je nego dinamična, zapravo opozicijama komplementarna, čak temporalno zaigrana-asinkrona.
 
Organizator
Partner