VEČERI U ORISU: JOŠKO BELAMARIĆ MARJAN – SVETA I ČAROBNA SPLITSKA GORA OD DIJANINOG SVETIŠTA DO ERMITAŽA SV. JERE

04/12/2023

U ponedjeljak, 11. prosinca 2023., s početkom u 19 sati, u Oris Kući arhitekture (Ulica Kralja Držislava 3, Zagreb) nastavljamo cjelogodišnji serijal događanja - VEČERI U ORISU.

Večeri u Orisu projekt je koji obuhvaća panel rasprave, razgovore, predavanja arhitekata, ali i autora s drugih polja stvaralaštva - znanstvenika, umjetnika, književnika, glazbenika te drugih zanimljivih predavača. Ovim projektom Oris Kuća arhitekture želi svim generacijama pružiti mogućnost za kulturno, produktivno i kreativno druženje, koje nam ponekad uistinu nedostaje.

U sklopu serijala Večeri u Orisu, predavanje MARJAN – SVETA I ČAROBNA SPLITSKA GORA: OD DIJANINOG SVETIŠTA DO ERMITAŽA SV. JERE će održati Joško Belamarić, a moderirati Dino Milinović.

O PREDAVAČU

Joško (Josip) Belamarić u Splitu je završio Klasičnu gimnaziju, a na Sveučilištu u Zagrebu interfakultetski studij povijesti umjetnosti i muzikologije. Na tamošnjem Filozofskom fakultetu je potom magistrirao i doktorirao. Od 1979. je bio zaposlenik službe za zaštitu spomenika kulture u Splitu, a od 1991. do 2009. na dužnosti ravnatelja Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture (danas Konzervatorski odjel Ministarstva kulture) u Splitu. Od 2010. je zaposlen u Institutu za povijest umjetnosti, kao voditelj novoosnovanog Centra Cvito Fisković u Splitu. Redoviti je profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti splitskog Filozofskog fakulteta.

Objavio je više knjiga, te niz priloga i studija o povijesnom urbanizmu, odnosno o srednjovjekovnoj i renesansnoj umjetnosti na hrvatskoj obali. Bio je urednik niza izložbi i edicija. Obnašao je dužnost Predsjednika Društva konzervatora Hrvatske i Tajnika Nacionalnog komiteta ICOMOS-a.

Za konzervatorski i znanstveni rad dobio je odlikovanje Predsjednika Republike Hrvatske s redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1996); odlikovanje Predsjednika Republike Italije s viteškim redom Commendatore (2005); nagradu HAZU (2010) za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća unutar RH u području likovnih umjetnosti. Dobitnik je nagrade „Vicko Andrić za životno djelo na polju konzervatorske discipline (2023).

Recentno je bio gostujući profesor na Villa I Tatti (The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies) u Firenci (2015-2016); gostujući stipendist na the Getty Research Institute u Los Angelesu (2017- 2018) te gostujući profesor na Kunsthistorische Institutu u Firenci u proljetnom semestru 2019.

Pregled bibliografije pronađite na poveznici.

O PREDAVANJU

Predavanje će izložiti neke od važnijih teza autorove knjige Sv. Jere na Marjanu objavljene nakon velike izložbe istoga naslova u splitskom Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika na kojoj je prikazan razvoj ermitaža sv. Jere na zapadnom kraju Marjana, gdje su se – kao malo gdje drugdje na hrvatskoj obali – sveto i religiozno stoljećima nerazdruživo spajali s profanim i svjetovnim.

U fokusu predavanja je ermitaž sv. Jere – najvažnije svečevo svetište kasnosrednjovjekovnog i renesansnog doba u Dalmaciji, dok će se u drugom djelu predavanja dotaknuti niz umjetnina koje na sugestivan način svjedoče važnost svetog Jeronima kao ondašnjeg nacionalnog sveca i zaštitnika Dalmacije. Osobita pažnja posvetit će se seriji reljefa s prikazom sv. Jeronima u pustinji nastalih u krugu Andrija Alešija i Nikole Firentinca te originalnosti zamisli kojom je Nikola koncipirao prostore spilja za svog Jeronima.

Nakon zanimljivog predavanja i rasprave, ostanite na druženju u ugodnoj atmosferi, uz degustaciju vina.

Ulaz na predavanje je besplatan.