Dinamika proizvodnje energije

arhitekti Becker Architekten
projekt Hidroelektrana, Kempten, Njemačka
napisao Christian Holl

 

Amorfna forma djeluje snažno, elegantno, dinamično. Čini se kao da je ova hidrocentrala oblikovana od fluidne mase koja je nabubrila te se potom ukrutila. Njen oblik ocrtava i dramatizira upravljanu dinamiku vode. Isprva voda mirno teče u sabiralište, ispred turbina se podiže, otuda se ruši, a nakon generiranja električne energije vraća se ponovno u tok rijeke Iller.