Arhitektonski dijalozi: Italija i Hrvatska između dva rata

18/11/2016

U četvrtak, 24. studenog 2016. u 17:00 u Oris Kući arhitekture održati će se drugi od tri susreta Arhitektonski dijalozi: Italija i Hrvatska između dva rata.

U sklopu drugog susreta pod nazivom Gradovi: organizmi, urbanistički planovi, intervencije održati će se četiri predavanja:

Ferruccio CanaliUrbanistički planovi i zahvati u gradovima na istočnoj obali Jadrana
Julija Lozzi BarkovićRijeka: planovi, arhitekture, projektanti
Dražen ArbutinaZadar: planovi, arhitekture, projektanti
Sanja Cvetko JerkovićPlanirani gradovi: Raša

Predavanja će biti na engleskom jeziku.

Organizatori: