Urbano-prirodna kvaliteta

arhitekt Neno Kezić
projekt Apartmanski objekt, Split, Hrvatska
napisao Neno Kezić

 

Koncept polazi od topografije lokacije i odnosa između artificijelnog – kuće i prirodnog – cliffa.

 

Volumen objekta je razdvojen u dva neovisna volumena kako bi se postiglo mjerilo okruženja i lokacije.

 

Racionalno, geometrijsko oblikovanje se naprampostavlja (jukstaponira) organičnosti cliffa i prirodnog okruženja.

 

Projekt jasno razdvaja i naglašava činjenicu da je građenje suprotnost “prirode” i da u suodnosu te dvije krajnosti nastaje nova “urbano-prirodna” kvaliteta.