Arhitektonski dijalozi: Italija i Hrvatska između dva rata

21/10/2016

U četvrtak, 27. listopada 2016. u 17:00 u Oris Kući arhitekture započinje serija od tri susreta Arhitektonski dijalozi: Italija i Hrvatska između dva rata.

Arhitektonsko stvaralaštvo u Italiji između dva rata doživljava plodno razdoblje koje vrvi projektima i realizacijama čija se formalna putanja može pratiti od konsolidacije eklektičkog jezika preko modernizma koji se oslanja na klasični rječnik do inovativnog racionalizma koji promiču mladi arhitekti, sve uz podršku fašističkog režima i, posebno, Benita Mussolinija.

Nakon Rapallskih ugovora 1921. godine, Istra, Rijeka, dio Kvarnera i Zadarska enklava pripali su Kraljevini Italiji, koja je 1941. – 1943. okupirala i teritorije Splita i Kotora, što je ostavilo konkretne tragove u obliku građevina, projekata, zapisa i izložbi. Ovo su politički obilježeno nasljeđe tijekom posljednjih desetljeća istraživali brojni talijanski i hrvatski istraživači, te je sazreo trenutak za strukturiranu i sveobuhvatnu raspravu, odnosno izravni dijalog između dviju često odvojenih historiografija.

Ciklus predavanja o arhitekturi odvit će se u obliku tri poludnevna susreta tijekom listopada, studenog i prosinca 2016. godine: prvi će biti posvećen odnosu prema povijesnom nasljeđu, drugi gradu a treći građevinama na tlu današnje Hrvatske talijanskih autora – protagonista arhitekture međuratnog razdoblja.  

U sklopu prvog susreta naziva Interpretacije povijesnog nasljeđa održat će se četiri predavanja:

Guido Zucconi - Interpretacije povijesnog nasljeđa istočne obale Jadrana u međuratnoj Italiji
Marko Špikić - Restauriranje u Zadru, Splitu i Puli između Rapalskog i Pariškog sporazuma
Marija Tonković - Portretiranje povijesnog nasljeđa: dalmatinski albumi Luciana Morpurga
Jasenka Gudelj - Hrvatsko povijesno nasljeđe u Italiji: arhitektura nacionalnih institucija Sv. Jeronima u Rimu

Predavanja će biti na engleskom jeziku.

Organizatori: