Predavanje: Povezivanje EU prostora / Zagreb - EU zelena metropola 2020

21/10/2016

U četvrtak, 3. studenog u Oris Kući arhitekture u 19:00 sati održati će se predavanje arhitektice Mladenke Dabac pod nazivom Povezivanje EU prostora / Zagreb - EU zelena metropola 2020.

Arhitektica Mladenka Dabac u predavanju u Oris Kući arhitekture predstaviti će transnacionalne +green concept, +green toplice, +green hotel EU autorske  projekte i realizacije 2003.-2016. implementirane u Hrvatskoj ,s naglaskom na cjelovito oblikovanje i umreženje struke, znanja, zakona i propisa, temeljenih na primjerima ponajboljih europskih praksa, kojima se ostvaruje održivi i odgovorni razvoj kroz složene projekte.

Kako su krajem 2014. Hrvatskoj, najmlađoj članici EU-a, odobreni strukturni fondovi EU-a i poticaji za razdoblje 2014.-2020., ovim +green concept predavanjem želi ukazati na nova inovativna rješenja za oplemenjivanje našeg prostora i EU prostora. Riječ je o sveobuhvatnom uključenju svih razvojnih resursa i harmonizaciji zelenog upravljanja javnim i privatnim inicijativama, što u konačnici omogućava primjene na daljnjim EU lokacijama.

Arhitektica Dabac iza sebe ima mnoštvo transnacionalnih projekata, intervencija, i obnova rađenih na principu održive, zelene arhitekture uključujući hotele, terme, lječilišta. Trenutni autorski projekti fokusirani su na urbanističke zahvate u Zagrebu i njegovom metropolitanskom okruženju, ujedinjeni pod zajedničkim imenom +green concept Povezivanje EU prostora / Zagreb - EU zelena metropola 2020 i njegova okolica

Mladenka Dabac diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1971. i na Arhitektonskom fakultetu u Karlsruheu (Njemačka) 1985. godine. Odmah po diplomiranju započinje znanstvenu suradnju na Katedri za statiku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na Katedri za nosive konstrukcije Arhitektonskog fakulteta u Karlsruheu. Djeluje kao ovlašteni arhitekt u Njemačkoj, Italiji, Švicarskoj i Hrvatskoj sa značajnim međunarodnim projektima i realizacijama. Uspješno sudjeluje na brojnim arhitektonskim natječajima, izlaže na značajnim međunarodnim izložbama te objavljuje u međunarodnim arhitektonskim publikacijama. Dugogodišnji je član Deutscher Werkbunda / DWB. Osnivač je i dugogodišnji član NGO foruma u Njemačkoj i Hrvatskoj. Kontinuirano predaje na Katedri za projektiranje i planiranje gradskih četvrti Arhitektonskog fakulteta u Karlsruheu. Intenzivno radi kao autor, osnivač i predavač, objedinjavajući međunarodne, interdisciplinarne timove stručnjaka i istraživača između Njemačke i Hrvatske na +green concept, +green hotel, +green toplice EU autorskim projektima i realizacijama 2003.-2016. U fokusu ovih projekata su zeleni/održivi urbanizam, sadnja i termalizam; zeleni/ održivi turizam u svim vrstama turističkih djelatnosti, te zelene/održive inovacije. Rad i zalaganje na ovim projektima kontinuirano podržavaju i prate naslovi Europske komisije i Europskog parlamenta. Mnogostruki razvojni aspekti koje u sebi nose ovi projekti – od ekonomskog i socijalnog razvoja, unapređenja zaštite okoliša i zelenog gospodarstva, do unapređenja turističke ponude i promidžbe Grada Zagreba i Hrvatske u svijetu – prepoznati su i pozitivno valorizirani od strane  krovnih nacionalnih i EU naslova i institucija, koji ih,kako je navedeno, kontinuirano podrzavaju i prate,ili aktivno ucestvuju na njima kao projektni partneri.

Sponzori: