Projekcija filma SADAR+VUGA XX i razgovor s arhitektima

15/09/2017

U četvrtak, 21. rujna u 19h u Oris Kući arhitekture održat će se projekcija dokumentarnog filma SADAR+VUGA XX o istoimenom slovenskom arhitektonskom uredu. Nakon projekcije filme, uslijedit će razgovor s arhitektima koji će moderirati Orisov urednik Maroje Mrduljaš. 
 
Dokumentarni film SADAR+VUGA XX, u režiji Damjana Kozole, istražuje rad slovenskog arhitektonskog ureda SADAR+VUGA kojeg su 1996. osnovali arhitekti Jurij Sadar i Boštjan Vuga. Kroz osobne osvrte, istraživanje njihovog velikog arhiva i posjećujući njihova najveća ostvarenja, uz komentare međunarodnih arhitekata, arhitektonskih kritičara i policy makera, film dokumentira razne teme od početnih dijaloga do konačne realizacije, uključujući i njihovu neprestanu potragu za novim u arhitekturi. 
 
Film prati četiri istaknuta perioda njihova stvaralaštva, počevši sredinom devedesetih, kada su vremena u mladoj republici bila blagonaklona na promjene u politici, društvu i arhitekturi; nastavlja sa periodom užurbanog ekonomskog rasta i globalne financijske krize koja je uslijedila; i kulminira s nikad do kraja izvedenim projektom Sportskog Parka Stožice u Ljubljani – klimaks koji ne uspijeva postići svoj puni potencijal, nakon kojeg slijedi faza novog etabliranje ureda. 
 
O arhitektima
 
Jurij Sadar
 
Diplomirao 1987. na Fakultetu za arhitekturu u Ljubljani, do 1993. radio kao samostalni arhitekt. Na istom je fakultetu bio izvanredni profesor od 1993. do 1997. Zajedno s Boštjanom Vugom osnovao je 1996. arhitektonski ured SADAR+VUGA. Jurij drži predavanja na arhitektonskim fakultetima, skupovima i simpozijima u Sloveniji i inozemstvu, između ostaloga 1998. na Piranskim danima arhitekture, 2001. na SCI-Arc (Southern California Institute of Architecture) u Los Angelesu, 2002. na Sveučilištu u Zagrebu, 2003. u Cankarjevom domu u Ljubljani, 2004. i 2005. u sklopu izložbe Novi trendovi u arhitekturi u Tokyju i Melbourneu, 2007. na Odsjeku za arhitekturu i urbanizam Kalifornijskog sveučilišta u Los Angelesu, 2007. na Skulptur.Projekte u Münsteru, 2008. u sklopu izložbe Formula New Ljubljana u Pekingu, 2009. na BauWelt u Münchenu, 2010. na Fakultetu za arhitekturu u Ljubljani, 2011. na Tjednu malteškog dizajna u Malti. Jurij Sadar je trenutno izvanredni profesor na Fakultetu za arhitekturu u Ljubljani.
 
Boštjan Vuga 
 
Diplomirao 1992. na Fakultetu za arhitekturu Ljubljani, poslijediplomski studij nastavio na AA School of Architecture u Londonu. Zajedno s Jurijem Sadarom osnovao je 1996. arhitektonski ured SADAR+VUGA. Redovito predaje na arhitektonskim fakultetima, skupovima i simpozijima u Sloveniji i inozemstvu. Na Institutu Berlage u Rotterdamu je 2003. bio mentor rada u studiju, a kao gostujući kritičar pozivan je na AA London, Bauhaus Kolleg u Dessauu, IAAC u Barceloni, ETH u Zürichu, Sveučilište primijenjenih umjetnosti u Beču te Akademiju likovnih umjetnosti u Beču. Kao gost urednik uredio je dva broja časopisa ab arhitektov bilten. Autor je brojnih članaka o aktualnim zbivanjima u arhitekturi i urbanističkom planiranju objavljivanih u različitim publikacijama. Boštjan Vuga je trenutno gostujući profesor u sklopu programa Inovacija u arhitektonskom projektiranju (Architecture Design Innovation Program – ADIP) na Tehničkom sveučilištu u Berlinu.