Dani Orisa 16/15. i 16. listopada 2016.

 

15. - 16. listopada 2016., Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski

Predavači:

Ana Kučan  Slovenija
Dinko Peračić  Hrvatska
Numen / For Use  Hrvatska/Austrija
Umberto Bonomo  Čile
Pezo von Ellrichshausen  Čile
Iñaqui Carnicero  Španjolska
William J. R. Curtis  Velika Britanija