Pezo von Ellrichshausen: No More, No Less / 15.10. - 25.10.

 

10/10/2016

U subotu, 15. listopada 2016. u 19 sati otvara se izložba naziva No More, No Less čileanskog studija za arhitekturu i umjetnost Pezo von Ellrichshausen.

Izložba Ni više, ni manje studija Pezo von Ellrichshausen problematizira sâmo izlaganje arhitekture, tj. arhitektonskoj disciplini inherentna nemogućnost da se izloži prostorno iskustvo.

U prostor stvarne galerije u mjerilu 1 : 10 smještaju maketu fiktivnog izložbenog prostora. Izlaganje je tradicionalno posredovano prikazima – skicama, nacrtima, fotografijama ili, kao u ovom slučaju, maketama. 

Maurizio Pezo i Sofia von Ellrichshausen, dobitnici Mies van der Roheove nagrade za Amerike, osnovali su 2002. u Concepcionu umjetnički i arhitektonski studio. Pezo I von Ellrichshausen bili su kustosi čileanskog postava na Venecijanskom bijenalu 2008. godine te su odabrani za izložbu arhitekture na Bijenalu u Veneciji 2010.

Bili su gostujući predavači na University of Texas (Austin, 2011. – 2014.) i Cornell University (New York, 2009.) Dobitnici su nagrada: Mies Crown Hall Americas Emerge Prize by the IIT (Chicago, 2014), Rice Design Alliance Prize, Houston, 2012.; nagrada na 5. Iberoameričkom bijenalu arhitekture u Montevideu, 2006.; nagrada na 15. čileanskom bijenalu arhitekture u Santiagu, 2006.; nagrada AR-a za novu arhitekturu (AR Awards for Emerging Architecture), London, 2005.

Maurizio Pezo je 1998. magistrirao arhitekturu na Pontificia Universidad Católica de Chile u Santiagu, a 1999. diplomirao je arhitekturu i na Universidad del Bio-Bio u Concepcionu.

Sofia von Ellrichshausen je 2002. diplomirala arhitekturu na Sveučilištu u Buenos Airesu.

Izložba je otvorena do 25. listopada 2016.

U petak, 21. listopada i u subotu 22. listopada u 18:00 sati održat će se stručno vodstvo kroz izložbu.

Ulaz je slobodan.