Predavanje: Josip Belamarić / 4.5.

 

24/04/2017

U četvrtak, 4. svibnja 2017. u Oris Kući arhitekture u 19 sati, prof. dr. Josip Belamarić održat će predavanje pod nazivom Izvorne funkcije palače cara Dioklecijana u Splitu.

Autorova razmatranja donose nove uvide u izvorni arhitektonski program cjeline i arhitektonsko oblikovanje čitave građevine.  U fokusu predavanja će biti analiza mogućih gospodarskih aspekata koji su gradnju Palače, posebno oblikovanje njene sjeverne polovice, mogli motivirati jednako kao i reprezentativni zadaci vezani uz rezidencijalni kvart i skup sakralnih građevina u njenom najužem središtu.

Posebna pažnja daje se gotovo zanemarenom podatku iz Notitia Dignitatum (čiji je osnovni tekst nastao vjerojatno oko 408.) gdje se spominje Procurator gynaecii Iovensis Dalmatiae – Aspalato (nadstojnik dioklecijanovske tekstilane u Aspalatu, u Dalmaciji).  Smatralo se da to ukazuje na funkciju carske tkaonice koja je tek nakon smrti careve mogla biti  “upisana” u sjeverni dio Palače. Nasuprot takvih uvriježenih mišljenja, autor iznosi argumente, temeljem analize postojeće arhitektonske i arheološke evidencije, da je Palača – s ginecejem u sjevernoj polutci, s kultnim središtem i carevim mauzolejem, te s rezidencijalnim kvartom – izvorno predstavljala izuzetno promišljeni plan, u punoj ravnoteži dvorskog, kultnog i proizvodnog programa, odnosno da se  čitava građevina savršeno uklapala u dugački niz tetrarhijskih javnih radova.  

Josip Belamarić
 
Rođen u Šibeniku 1953. Studij povijesti umjetnosti i muzikologije diplomirao na zagrebačkom sveučilištu,  gdje je i magistrirao i doktorirao. Radi kao znanstveni savjetnik u zagrebačkom Institutu za povijest umjetnosti i voditelj je njegovog Centra Cvito Fisković u Splitu. Objavio je više knjiga, te niz priloga i studija o dalmatinskoj kasnoantičkoj, srednjovjekovnoj i renesansnoj umjetnosti. Priznanja: odlikovanje Predsjednika Republike Hrvatske s redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, 1996.; odlikovanje Predsjednika Republike Italije s visokim viteškim redom Commendatore, 2005; medalja "Hrvatska kultura" Ministra kulture RH, 2007., nagrada HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2009. te nagrada „Mile Gojsalića“ 2011. i Medalja Društva prijatelja dubrovačkih starina, 2011.