Izložba Katolička crkva u Podgorici

 

14/11/2018

U utorak, 20. studenog 2018., u 19 sati u Oris Kući arhitekture otvara se izložba arhitekata Zvonimira Vrkljana i Borisa Krstulovića pod nazivom Katolička crkva u Podgorici. 
 
Katolička župna crkva u Podgorici jedno je od onih arhitektonskih ostvarenja koja dugo čekaju na prepoznavanje i valorizaciju koju zaslužuju. Malo poznata hrvatskoj stručnoj javnosti, djelo je hrvatskih arhitekata Zvonimira Vrkljana i Borisa Krstulovića i predstavlja izniman doprinos u kontekstu hrvatske suvremene arhitekture. Vrkljan se sakralnom arhitekturom sustavno bavio cijeloga života, a Krstulović je u vrijeme izrade projekta bio njegov asistent. Crkva je završena 1969. godine i u arhitektonskom izričaju predstavljala je novinu ne samo u sakralnoj arhitekturi već i na sveukupnoj arhitektonskoj sceni bivše države, a svojom kvalitetom nadrasta sve sakralne realizacije u Hrvatskoj tijekom razdoblja socijalizma. Pojavnost i snaga djela pokazuju potencijal arhitekture u socijalnom angažiranju i transformaciji na načine koji su i danas relevantni, što je čini nezaobilaznom u aktualnim suvremenim arhitektonskim težnjama. 
 
- Iz predgovora, Borka Bobovec
 

Suorganizator

 

 

 

Partner

 

 

 

Pokrovitelji: